ianuarie 31, 2008

***

Posted in Sfaturi duhovniceşti . Cuvinte de folos tagged , la 9:06 pm de adria74

plumeria1.jpg  

«Să citeşti orice cuvânt de folos, dar să nu te mândreşti.»

                                                                        arhim.Ilie Cleopa[1]

«Uitarea faptelor bune este cel mai sigur loc pentru păstrarea lor.»

                                                                        Sf.Ioan Gură de Aur[1]

«Slava deşartă e alungată de făptuirea într-ascuns; iar mândria, de voinţa de a pune pe seama  lui Dumnezeu toate isprăvile.»

                                                                                                Sf.Maxim Mărturisitorul[1]

 

«Bineînţeles, orice faptă bună făcută pentru Hristos dă harul Duhului celui Sfânt, dar cel mai mult îl dă rugăciunea, pentru că ea ne este întotdeauna la îndemână ca unealtă pentru dobândirea harului Duhului. Poate aţi vrea să mergeţi la biserică, dar fie că nu este biserică în locul acela, fie că slujba s-a terminat. Aţi vrea să daţi milostenie unui sărac, dar fie că nu-i nici un sărac prin preajmă, fie că nu aveţi ce să daţi. Aţi vrea să vă păziţi fecioria, dar nu aveţi putere să vă împliniţi această dorinţă fie din pricina alcătuirii (constituţiei) voastre, fie din pricina curselor vrăjmaşului, cărora din omenească neputinţă nu le puteţi sta împotrivă. Aţi vrea să faceţi vreo altă faptă bună pentru Hristos, dar tot nu aveţi putere sau nu aflaţi prilej. Iar rugăciunea nu este atinsă de nimic din aceste piedici : oricine- bogat ori sărac, de vază ori de rând, puternic ori slab, sănătos ori bolnav, drept ori păcătos- se poate ruga oricând.»

Sf.Serafim de Sarov[2]

«Mărturisirea faptelor rele este începutul faptelor bune.»

Fericitul Augustin[3]

«Pentru orice faptă de iubire pornită dintr-un suflet, acesta merită viaţa de veci.»

 Toma d’Aquino[4]


[1] Florilegiu filocalic, alcătuire de Ignatie Monahul, Bucureşti, editura Herald, 2003; cu acordul editurii

[2] Sfântul Serafim de Sarov, Rânduieli de viaţă creştină, editura Sophia, 2007; cu acordul editurii

[3] pagina parohiei ortodoxe române „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, Berlin

[4] pagina mânăstirii Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, Comăneşti, Bacăuplumeria4.gif

ianuarie 27, 2008

Nici o faptă bună nu va fi trecută cu vederea de dreptul Judecător

Posted in Sfaturi duhovniceşti . Cuvinte de folos tagged , , , , , , , , la 12:22 am de adria74

pantokrator.gif« Sigur că Dumnezeu nu are nevoie de păcătoasa noastră rugăciune, totuşi, din dragostea Lui pentru noi, Se bucură când ne rugăm. Şi nu numai rugăciunea sfinţită, pe care însuşi Duhul Sfânt o mijloceşte şi o deşteaptă în noi este plăcută Lui –  de vreme ce El însuşi  ne-o cere poruncindu-ne: „Petreceţi întru mine şi eu întru voi” -, ci în faţa Lui este de mare preţ orice faptă, chiar dacă pare mică, orice intenţie, orice îndemn şi orice gând ce se săvârşesc pentru El şi se îndreaptă spre slava Lui şi spre mântuirea noastră. El ne răsplăteşte din belşug pentru toate acestea, potrivit nemărginitei Sale milostiviri. Iubirea lui Dumnezeu ne răsplăteşte prin binefacerile Sale de mii de ori mai mult decât merităm. Dacă tu vei face pentru Dumnezeu ceva de valoarea unui bănuţ, El te va răsplăti cu un ban de aur. Dacă tu nu vei face nimic altceva decât să-ţi pui în gând să mergi la Tatăl, El de îndată îţi va ieşi în întâmpinare. Tu vei rosti un cuvânt scurt şi  uscat, zicând: „Primeşte-mă! Miluieşte-mă!”, în timp ce El te va îmbrăţişa şi te va săruta. Iată câtă dragoste are Tatăl ceresc pentru noi, nevrednicii! Şi El se bucură chiar de fiecare mişcare, oricât de mică ar fi, ce are drept ţintă mântuirea noastră. Tu îţi închipui că nu vei adăuga nimic la slava lui Dumnezeu şi la folosul sufletului tău dacă te vei ruga puţin şi pe urmă te vei afla iarăşi risipit; sau dacă vei săvârşi vreo faptă bună, cât de neînsemnată, dacă, de pildă, vei citi o rugăciune, vei face cinci sau zece metanii, vei suspina din adâncul inimii şi vei chema Numele lui Iisus Hristos sau vei descoperi în tine un gând bun, sau vei avea plăcerea să citeşti o carte de suflet folositoare, sau te vei înfrâna de la mâncare, sau vei suferi o mică ocară în tăcere…Tu îţi închipui că toate acestea nu sunt de ajuns pentru o mântuire  desăvârşită şi că ele ar fi fapte în urma cărora nu culegi nici un rod. Nu! Nici una dintre aceste fapte nu se pierde în zadar. Toate vor fi numărate de ochiul atotvăzător al lui Dumnezeu şi vor primi o însutită răsplată, nu numai în viaţa veşnică, ci chiar în viaţa de aici. Acest lucru îl întăreşte şi sfântul Ioan Gură de Aur. „Nici o faptă bună, zice el, oricât de neînsemnată ar fi, nu va fi trecută cu vederea de dreptul Judecător. Dacă păcatele sunt cercetate într-un chip atât de amănunţit, încât ni se va cere răspuns pentru cuvinte, pentru dorinţe şi pentru gânduri, atunci cu atât mai mult faptele cele bune, oricât de mărunte ar fi, vor fi numărate cu o deosebită băgare de seamă şi vor fi socotite drept un merit al nostru în faţa Judecătorului Cel preaplin de dragoste.” »

Fragment reprodus cu acordul editurii Sophia din „Pelerinul rus -Mărturisirile sincere către duhovnicul său ale unui pelerin rus cu privire la rugăciunea lui Iisus”, traducere din limba rusă de arhim. Paulin Lecca, ediţia a II-a, editura Sophia, Bucureşti, 2002

 

victorian021.jpgVarianta în limba engleză a pasajului se poate citi la paginile 122 şi 123 cu Google Book Search (drepturile de publicare pe Internet ale traducerilor în engleză se pare că sunt mai restrânse).

În engleză lucrarea e cunoscută sub titlul „The Way of a Pilgrim.The Pilgrim Continues His Way” sau  „A Pilgrim’s Tale” cu subtitlul „Candid tales of a pilgrim to his spiritual father”, care în original (rusă) sună aşa: Откровенные рассказы странника духовному своему отцу, adică Otkrovennye rasskazy strannika dukhovnomu svoemu ottsu.       

Alte câteva cuvinte duhovniceşti despre fapte bune: *** 

Credite: Hans-Erik Lundin , http://www.ocf.org/OrthodoxPage  , Christian Clip Art , Wikipedia

ianuarie 19, 2008

„Prea mult iubita mea Ioană”

Posted in Farmec arhaic tagged , , , , , , , , , la 11:07 pm de adria74

996328-124.jpg } Prea mult iubita mea Ioană. Iată, eu, al dumitale iubit, prinzând pana în mînă cu mare bucurie, cu toate că sînt învăluit, dar pentru dumneata le las toate şi cu mare dragoste scriind puţine cuvinte din inimă. Nu să gîndeşti căci dară în batjocură. Cu tot dragul, prin care îţi fac cunoscut că sînt sănătos, care sănătate ţi-o poftesc din inimă să ţi-o rînduiască bunul şi înduratul Dumnezeu şi dumitale, la mulţi ani buni şi fericiţi (…). Dară cu puţine cuvinte, fiindu-mi şi tare degrabă, închizînd epistola, rămînem binevoitori şi vă poftesc la toţi voie bună şi vă salut pe toţi, aşteptînd răspuns îndărăpt cît de iute. Servus ca şi cum am da mîna.~

– un soldat român din armata austro-ungară, în anul 1914 

Apărut în DILEMATECA, nr.15/ august 2007, la rubrica Mentalităţi, “Eu aici am însemnat toate cîte am răbdat…”, recenzie la Scrieri ţărăneşti. Documente olografe[1] în Arhiva IEF[2], antologie de texte alcătuită de Laura Jiga Iliescu (coord.), Anca Stere, Cristina Neamu, Bucureşti,  Editura Creiron , 2005,  de Alexandru Ofrim.   


[1] olográf, -ă adj. (Despre manuscrise, testamente) Scris în întregime de mâna autorului; (p. ext.) autograf. [< fr. olographe, cf. gr. holos – întreg, graphein – a scrie] cf. DEX online

ianuarie 3, 2008

Urări creştine de Anul Nou (1)

Posted in Neincluse într-o categorie tagged , , , la 4:06 pm de adria74

995062-p24-3.jpg  T

   %

Un început  de adunare a celor mai frumoase 

ô  urări creştine   de Anul Nou  

                                   → pe blogul  părintelui Iulian Nistea  ë

øhttp://www.nistea.com/blog/index.php/2007/12/31/41-urari-crestine-de-anul-nou 

                                                                 TE ROG PARTICIPĂ ŞI TU

 

 

           T

         T

                      La mulţi ani!

eu am selectat    Anul Nou 2008  

 

 

·Urări creştine de Anul Nou (2)

%d blogeri au apreciat: