februarie 20, 2008

„Slavă lui Dumnezeu pentru toate”

Posted in Great shots, Rugăciuni şi tâlcuiri la rugăciuni, Sfaturi duhovniceşti . Cuvinte de folos tagged , , , , , , la 4:04 pm de adria74

j0425480.jpg

« Doamne,  ce  bine  e  să  fii  oaspetele  zidirii  Tale:  vântul  bine  înmiresmat,  munţii  care  tind  spre  cer,  apele  ca  nişte  oglinzi  nemărginite  în  care  se răsfrâng  aurul  razelor  şi  curgerea  lină  a norilor.  Întreaga  fire  şopteşte  tainic,  toată  e  plină  de  mângâiere,  păsările  şi  dobitoacele  poartă  pecetea iubirii  Tale.  Binecuvântat  este  pământul  cu  frumuseţea  cea  degrab  trecătoare  care  deşteaptă  dorul  de  veşnicul  locaş  unde  întru  nestricăcioasa  frumuseţe  se  aude  cântarea:  Aliluia! »

Condacul II din Acatistul de mulţumire – „Slavă lui Dumnezeu pentru toate”  [*]


[*] Scris de mitropolitul Trifon ( prinţul Boris Petrovich Turkestanov, +1934)  , dar atribuit protopresbiterului-martir Grigorie Petrov (+1942,  într-o închisoare sovietică), probabil pentru că s-a găsit între efectele acestuia. Imn de slavă lui Dumnezeu de o deosebită frumuseţe compus în mijlocul celor mai teribile suferinţe. Titlul său reproduce ultimele cuvinte rostite în exil de Sf.Ioan Gură de Aur , Doxa to theo panton eneken 

„Cu toate că sunt doar o bucăţică de gunoi…”

Posted in Sfaturi duhovniceşti . Cuvinte de folos tagged , , , , , , , , , , , , la 2:20 pm de adria74

clouds11.jpg« If you say in your heart „Even though I am only a piece of dirt, still the Lord cares for me. Let the will of God be accomplished in me”,  you rely upon the Lord with the firm intention to submit without complaint to the will of God, whatever it might be -the clouds will part before you, the sun will emerge and shine upon you and warm you and you will know the true joy of the Lord.»

Anatoly the Younger, Elder of Optina

« Dacă vei spune în inima ta  „Cu toate că sunt doarsunrise11.jpg o bucăţică de gunoi, totuşi Domnul are grijă de  mine. Fie ca voia Domnului să se împlinească în mine” şi îţi vei pune nădejdea în Dumnezeu dorind cu hotărâre să te supui fără crâcnire voii Sale, oricare ar fi aceasta, atunci norii vor dispărea din faţa ta, soarele va răsări, va străluci asupra ta şi te va încălzi şi vei cunoaşte adevărata bucurie dumnezeiască. »

Sfântul Anatol al II-lea ( cel Tânăr) de la Optina

sun11.jpg

Sfântul Anatol al II-lea (Alexander Alexeievici Potapov) (1855- 1922) este un Nou Martir, aşa cum sunt numiţi cei care au murit pentru ortodoxie în secolul XX în Rusia. S-a născut într-o familie moscovită de negustori şi şi-a dorit să se călugărească încă de tânăr, însă nu a avut acordul mamei sale. Ajunge la Optina în 1885 şi îi este ucenic marelui  cuvios Ambrozie (1812-1891), care era stareţ din 1860. După moartea stareţilor Iosif şi Varsanufie de la Optina (1913) a continuat conducerea duhovnicească a mânăstirii împreună cu stareţul Nectarie. Anatol cel Tânăr a  mai fost numit „Mângâietorul”; I.M. Kontzevitch, discipol al stareţului Nectarie, povesteşte scenele impresionante în care toţi călugării de la sihăstria Optina care se spovedeau părintelui Anatol se apropiau de el cuviincios şi interiorizaţi, unul după altul, îngenuncheau, îi primeau binecuvântarea, schimbau două-trei cuvinte cu dânsul şi apoi plecau îmbărbătaţi şi calmi ; aceasta se întâmpla în fiecare zi, şi dimineaţa, şi seara. De aceea se spune că viaţa la Optina era într-adevăr fără necazuri şi supărări şi toţi călugării  erau buni, binevoitori, veseli, adânciţi fiecare în sine ( părintele Arsenie Papacioc are un cuvânt memorabil pe care îl redau aici: landscape4.jpg„Smerenia este arta care te trimite la tine, să stai cu tine, smerit în tine.”) .  Părintele Anatol a avut darul profeţiei, a intuit greutăţile cu care se vor confrunta creştinii zilelor noastre, mulţimea ereziilor şi a schismelor din Biserică, însă a dat încurajări pentru statornicia în credinţă, care nu va rămâne neîncununată de Dumnezeu, chiar şi în lipsa altor virtuţi. De la el a rămas, printre altele,  o rugăciune pentru creştinii ortodocşi ai vremurilor din urmă.

Traducere: A

Sursa: Pagina Bisericii Ortodoxe Ruse „Sf.Ioan Botezătorul” , Washington, D.C. , Counsels of the Holy Elders of Optina

Fotografii: Freephotosbank , Fontplay

Rugăciune pentru creştin-ortodocşii vremurilor din urmă – Sf.Anatol cel Tânăr de la Optina

Posted in Rugăciuni şi tâlcuiri la rugăciuni tagged , , , , la 11:48 am de adria74

cx4k1970.jpg 

Doamne, izbăveşte-mă de înşelăciunea urâtorului de Dumnezeu şi urâtorului de bine antihrist a cărui venire se apropie şi scapă-mă din cursele lui viclene în tainicul deşert al Mântuirii Tale. Dă-mi, Doamne, putere şi curaj să mărturisesc cu tărie Numele Tău cel Sfânt, să nu mă lepăd de Tine din pricina fricii pe care mi-o inspiră diavolul şi să nu Te tăgăduiesc pe Tine, Izbăvitorul şi Răscumpărătorul meu şi nici biserica Ta cea sfântă. Dăruieşte-mi, Doamne, plângere şi lacrimi pentru păcatele mele şi cruţă-mă, Doamne, în ceasul Înfricoşatei Tale Judecăţi. Amin.

cx4k1222.jpg

Citește restul acestei intrări »

februarie 18, 2008

Maci californieni (Optimism)

Posted in Great shots tagged , , la 6:53 pm de adria74

Citește restul acestei intrări »

februarie 7, 2008

„Când merg prin Sfântul Munte eu zic aşa, că merg printr-un Rai pământesc”

Posted in Mânăstiri, pelerinaje, Sfaturi duhovniceşti . Cuvinte de folos tagged , , , , , la 4:21 pm de adria74

Cuvânt al părintelui Dionisie Ignat (1909-2004) 

Film de Viorel Frangulea şi Bogdan Ciociu

22min

«Împărăţia lui Dumnezeu, după cum zice Sfânta Scriptură, se sileşte şi silitorii o dobândesc pe ea. Să nu ni se pară greu să executăm ceea ce ne hotărăşte Ortodoxia.»

«Noi înşine ne-am făcut răi în sufletul şi inima noastră.[…] dacă am ţine cu stricteţe hotărârea sfintei Biserici –e cea mai uşoară cale pentru mântuire. Ce greutate este, după cum spune Sfânta Scriptură, să ai dragoste?! E greutate?! Nu! Să iubeşti pe toţi cei dimprejurul tău! Şi-atunci sufletul tău se apropie de Dumnezeu , că Dumnezeu dragoste este şi dacă eşti cu Dumnezeu toate greutăţile ţi se par uşoare.»

«Am o bucurie mare, pentru că a fost un timp aici, în Sfântul Munte, din 1926, ’25, până la 1975, când nu a intrat român în Sf.Munte; nici cu închinatul, nici ca să rămână în Sf.Munte să se facă călugăr, şi-aşa s-au împuţinat locaşurile româneşti[…]. Acum iar este un ajutor al lui Dumnezeu, este liber să vină oricine în Sf.Munte să se închine şi unii din cei care vin rămân aici ca să se pustnicească spre slava lui Dumnezeu şi slava neamului nostru românesc.»

«Orice ai face tu, om, oricâte invenţii ai făcut… îs bune…sigur că-s bune, dar dacă este fără de Dumnezeu- nimic nu e bun!»

«Cât putem, să ne agonisim în vistieria faptelor celor bune! O rugăciune dacă ai făcut-o cu credinţă, să ştii că a primit-o Dumnezeu! O cruce dacă ai făcut-o cu frica lui Dumnezeu, ai pus-o în vistieria faptelor bune; când te vei duce, le găseşti înaintea Scaunului Dumnezeirii[…]. Să ne osârduim cât putem, pentru că Împărăţia Cerurilor se sileşte.»

«[…]Chiar un german a venit înainte să se facă drumurile în Sfântul Munte[…] :  „-Părinte, eu am mulţi ani de când vin în Sfântul Munte, cu toate că nu sunt ortodox, dar sunt creştin; am cutreierat toate mânăstirile şi la Aton sus mă duc şi stau o noapte acolo şi am o bucurie sufletească. Şi merg pe jos, aceea e bucuria mea, pentru că aici atâta amar de ani, atâtea sute şi mii de părinţi sfinţi au sfinţit cu sângele şi cu sudorile lor până şi pietrele…Când merg prin Sfântul Munte eu zic aşa, că merg printr-un Rai pământesc.”»

 

Fotografii şi scurtă biografie a părintelui Dionisie Ignat : pe site-ul editurii Teognost

Pagina următoare

%d blogeri au apreciat: