august 30, 2008

Jurnalul-Tudor Arghezi

Posted in Sfaturi duhovniceşti . Cuvinte de folos tagged , , , la 8:37 pm de adria74

« Adeseori cititorul s-a întrebat şi mai departe, care-i reţeta de a scri; de pildă, o povestire. Unii dintre ei, atraşi de lumina hîrtiei, simt că ar avea de spus cîte ceva, dacă s-ar pricepe să rînduiască într-o pagină cîteva lucruri animate unele de altele. Cîteodată, citind o carte, ei ar fi avut chiar impresia că ar fi scris-o mai bine decît autorul ei şi prinşi de o încredere într-înşii, de treizeci de minute şi poate că de o seară întreagă, se aruncă pe topul de hîrtie şi pe sticla de cerneală. De la primul rînd, pana rebelă se înţepeneşte şi încrederea se descurajează. citeşte mai departe

Invitaţie la bărbăţie-Mircea Eliade

Posted in Sfaturi duhovniceşti . Cuvinte de folos tagged , , la 5:04 pm de adria74

«Cred că nu mai e nevoie să vorbim despre noi. Toată lumea ştie că trăim un ceas întristat şi deznădăjduit, că sîntem lichele şi neputincioşi, că ne îneacă descompunerea, laşitatea şi cinismul. Unde întorci capul nu auzi decît strigăte, bîrfeală, critică şi tînguire. Ne lamentăm fără nici un orgoliu, ne pierdem vremea plîngînd, ne risipim energia în critică, în negaţie, în argumente. Dacă un străin ar asculta spusele noastre – şi nu ne-ar cerceta şi viaţa –, ar crede că sîntem cea mai bătută de Dumnezeu ţară, că ne aflăm în pragul unei catastrofe definitive, că totul e pierdut şi pentru totdeauna. Sîntem cu adevărat un popor fără orgoliul suferinţei; sau, mai precis, am pierdut cu desăvîrşire acest orgoliu.

august 28, 2008

Patima mâniei-Sfântul Macarie de la Optina

Posted in Sfaturi duhovniceşti . Cuvinte de folos tagged , , , , , , , , la 2:15 pm de adria74

«Vei avea nevoie de mult timp şi de luptă grea ca să o biruieşti (n.patima mâniei). Paisprezece ani neîntrerupţi s-a luptat Avva Ammona în pustie împotriva mâniei. Dar nu te descuraja. Roagă-te lui Dumnezeu pentru ajutor şi începe de pe acum, fără nici o întârziere. Taie mai întâi orice manifestare exterioară a mâniei şi apoi înaintează spre lumea ta interioară. Începutul vindecării patimii mâniei, ne spune Sfântul Ioan Scărarul, este să tacă buzele în timp ce sufletul este tulburat. Mijlocul este să tacă gândurile în timp ce inima este puţin tulburată. Şi sfârşitul este ca pe marea sufletului să fie linişte deplină, oricât de necurate ar fi vânturile care bat. În felul acesta, nu numai că nu ne mai mâniem împotriva celui care ne-a supărat, dar începem chiar să ne rugăm în mod spontan şi fără vreo greutate pentru acela, după cuvântul Avvei Dorotei: „Doamne, ajută-l pe fratele meu, şi, pentru rugăciunile lui, ajută-mă şi pe mine!”. În felul acesta ne manifestăm iubirea şi smerenia adevărată. Iubirea, pentru că ne rugăm pentru fratele nostru care ne-a supărat, şi smerenia, pentru că, dincolo de orice, invocăm rugăciunile sale.»

Sfântul Macarie de la Optina-Poveţe duhovniceşti , editura Egumeniţa

 

· Rugăciune-sf.mânăstire Lainici

· Sf. Macarie de la Optina despre pacea bună şi pacea înşelătoare

 

Foto: Tanjica Perovic

august 26, 2008

Rugăciune la icoana Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoare”

Posted in Rugăciuni şi tâlcuiri la rugăciuni tagged , , , , , , , , , , , la 5:44 pm de adria74

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Stăpână Preabinecuvântată, pururea Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce ai născut mai presus de cuvânt pe Dumnezeu Cuvântul spre mântuirea noastră şi darul Lui mai presus decât toţi din belşug l-ai primit, Ceea ce eşti o mare de daruri dumnezeieşti şi râu de minuni pururea curgător, revărsând bunătatea ta tuturor celor ce cu credinţă aleargă la tine! Căzând la Icoana ta cea de minuni făcătoare, ne rugăm ţie, întru tot înduratei Maici a Stăpânului Celui iubitor de oameni: revarsă asupra noastră, Stăpână, prea bogate milele tale şi cererile noastre cele aduse ţie, celei Grabnic Ascultătoare, grăbeşte a le împlini, întocmindu-le fiecăruia spre folos, spre mângâiere şi mântuire. Cercetează-ne, Preabună, pe noi, robii tăi, cu darul tău şi dă celor neputincioşi tămăduire şi sănătate desăvârşită, linişte celor înviforaţi, celor robiţi slobozire, şi mângâie pe toţi cei ce pătimesc în felurite chipuri. Izbăveşte, Atotmilostivă Stăpână, toate oraşele şi satele, ţara aceasta (şi Mânăstirea aceasta) de cutremur, de vătămare, de potop, de foc, de sabie şi de alte pedepse vremelnice şi veşnice şi de toţi vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, întorcând mânia lui Dumnezeu prin mijlocirea ta cea de Maică. Şi slobozeşte pe robii tăi (N) şi mă slobozeşte pe mine robul tău (N) de toată boala sufletească, de năvălirea patimilor şi de căderea în păcat, ca fără împiedicare întru dreapta credinţă trăind veacul acesta, să ne învrednicim şi în cel viitor de bunătăţile cele veşnice, cu harul şi cu iubirea de oameni a Fiului şi Dumnezeului tău, Căruia se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, dimpreună cu Cel fără de început al Său Părinte şi cu Prea Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

Acatistul şi Paraclisul Icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoare”, arhim.Ioachim Pârvulescu, editura Mânăstirea Lainici

 

· ACATISTUL MAICII DOMNULUI – GRABNICA AJUTĂTOARE

· Lainici: de trei ori răstignit

·  Jurnal athonit de călătorie (I)

· Gorgoepikoos-Monastery of Docheiariou

· Cele mai frumoase rugăciuni închinate Maicii Domnului

 

*Sărbătorim 100

Vă rog nu uitaţi să participaţi la  mica sărbătorire a acestui blog până duminică, 17-07-2011.Bineînţeles că  m-aş bucura să ia parte cât mai mulţi.

https://adria74.wordpress.com/2011/07/10/100000-and-marchin-on-%e2%9d%8b/

august 21, 2008

Rugăciune-sf.mânăstire Lainici

Posted in Rugăciuni şi tâlcuiri la rugăciuni tagged , , , , , , la 8:11 pm de adria74

Dumnezeule întrutot îndurate, Tu ai zis că cel ce va asupri pe aproapele său se atinge de lumina ochilor Tăi. Iată dar că este cu dreptate să mă pedepseşti pe mine, fiindcă de atâtea ori fiind stăpânit de mânie am amărât şi am supărat pe fratele meu şi puteai să-mi plăteşti mânia cu mânie, căci strigau către Tine lacrimile şi suspinele atâtor nevinovaţi pe care eu i-am nedreptăţit. Şi ce mi s-ar fi întâmplat dacă ar fi căzut asupra mea numai o mică parte a urgiei Tale, de care toţi se cutremură? Dar fiindcă m-ai îngăduit până acum şi nu mi-ai răsplătit răul cu rău, pedepsindu-mă cum mi se cuvenea, şi eu te rog şi cad înaintea Ta zicând cu lacrimi : Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, arată-mi milostivirea Ta cea obişnuită, pe care şi în vremea când eşti mâniat nu o uiţi, după cum zice proorocul Avacum: „Întru mânie îţi vei aduce aminte de milă”, şi să nu-mi pomeneşti toate relele pe care le-am făcut aproapelui meu cu mânia şi izbăveşte-mă de această patimă rea, ca să mă pot bucura de pacea Ta, a aproapelui meu şi a mea, ca deschizând gura mea spre lauda Ta, întru bucuria duhului meu, să slăvesc dreptatea Ta.

Dăruieşte-mi, Doamne, al meu, darurile smereniei şi ale blândeţii pe care Fiul Tău, venind în lume, ne-a poruncit să le învăţăm şi să le urmăm, ca avându-le pe ele să petrec viaţă virtuoasă aici pe pământ, iar în cer să mă învrednicesc părţii celor smeriţi cu duhul şi blânzi cu inima în vecii vecilor. Amin!

Cu mulţumiri părintelui Matei de la sfânta mânăstire Lainici

 

· Patima mâniei-Sf.Macarie de la Optina

Pagina următoare

%d blogeri au apreciat: