ianuarie 9, 2010

I’ve bookmarked and I share (2)

Posted in Neincluse într-o categorie tagged , , , , , , , , la 9:13 pm de adria74

A weblog about the Holy Mountain

· Mount Athos-The Holy Mountain (film)(EN,GR)(1999)

• Concurs tineri scriitori francofoni: Premiul Tânărului Scriitor de Limbă Franceză, 2010

Terirem (Simonos Petras) (←goes to YouTube)

Reclame

decembrie 4, 2008

Vocea Cuviosului Paisie Aghioritul(2)

Posted in Sfaturi duhovniceşti . Cuvinte de folos tagged , , , , la 3:44 pm de adria74

Traducerile în limba engleză ale unor înregistrări cu părintele Paisie Aghioritul postate pe YouTube acum 1 an:

-1-

-2-

-3-

Doamne, ajută!

Credit: YTVideoJudge

august 26, 2008

Rugăciune la icoana Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoare”

Posted in Rugăciuni şi tâlcuiri la rugăciuni tagged , , , , , , , , , , , la 5:44 pm de adria74

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Stăpână Preabinecuvântată, pururea Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce ai născut mai presus de cuvânt pe Dumnezeu Cuvântul spre mântuirea noastră şi darul Lui mai presus decât toţi din belşug l-ai primit, Ceea ce eşti o mare de daruri dumnezeieşti şi râu de minuni pururea curgător, revărsând bunătatea ta tuturor celor ce cu credinţă aleargă la tine! Căzând la Icoana ta cea de minuni făcătoare, ne rugăm ţie, întru tot înduratei Maici a Stăpânului Celui iubitor de oameni: revarsă asupra noastră, Stăpână, prea bogate milele tale şi cererile noastre cele aduse ţie, celei Grabnic Ascultătoare, grăbeşte a le împlini, întocmindu-le fiecăruia spre folos, spre mângâiere şi mântuire. Cercetează-ne, Preabună, pe noi, robii tăi, cu darul tău şi dă celor neputincioşi tămăduire şi sănătate desăvârşită, linişte celor înviforaţi, celor robiţi slobozire, şi mângâie pe toţi cei ce pătimesc în felurite chipuri. Izbăveşte, Atotmilostivă Stăpână, toate oraşele şi satele, ţara aceasta (şi Mânăstirea aceasta) de cutremur, de vătămare, de potop, de foc, de sabie şi de alte pedepse vremelnice şi veşnice şi de toţi vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, întorcând mânia lui Dumnezeu prin mijlocirea ta cea de Maică. Şi slobozeşte pe robii tăi (N) şi mă slobozeşte pe mine robul tău (N) de toată boala sufletească, de năvălirea patimilor şi de căderea în păcat, ca fără împiedicare întru dreapta credinţă trăind veacul acesta, să ne învrednicim şi în cel viitor de bunătăţile cele veşnice, cu harul şi cu iubirea de oameni a Fiului şi Dumnezeului tău, Căruia se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, dimpreună cu Cel fără de început al Său Părinte şi cu Prea Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

Acatistul şi Paraclisul Icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoare”, arhim.Ioachim Pârvulescu, editura Mânăstirea Lainici

 

· ACATISTUL MAICII DOMNULUI – GRABNICA AJUTĂTOARE

· Lainici: de trei ori răstignit

·  Jurnal athonit de călătorie (I)

· Gorgoepikoos-Monastery of Docheiariou

· Cele mai frumoase rugăciuni închinate Maicii Domnului

 

*Sărbătorim 100

Vă rog nu uitaţi să participaţi la  mica sărbătorire a acestui blog până duminică, 17-07-2011.Bineînţeles că  m-aş bucura să ia parte cât mai mulţi.

https://adria74.wordpress.com/2011/07/10/100000-and-marchin-on-%e2%9d%8b/

februarie 7, 2008

„Când merg prin Sfântul Munte eu zic aşa, că merg printr-un Rai pământesc”

Posted in Mânăstiri, pelerinaje, Sfaturi duhovniceşti . Cuvinte de folos tagged , , , , , la 4:21 pm de adria74

Cuvânt al părintelui Dionisie Ignat (1909-2004) 

Film de Viorel Frangulea şi Bogdan Ciociu

22min

«Împărăţia lui Dumnezeu, după cum zice Sfânta Scriptură, se sileşte şi silitorii o dobândesc pe ea. Să nu ni se pară greu să executăm ceea ce ne hotărăşte Ortodoxia.»

«Noi înşine ne-am făcut răi în sufletul şi inima noastră.[…] dacă am ţine cu stricteţe hotărârea sfintei Biserici –e cea mai uşoară cale pentru mântuire. Ce greutate este, după cum spune Sfânta Scriptură, să ai dragoste?! E greutate?! Nu! Să iubeşti pe toţi cei dimprejurul tău! Şi-atunci sufletul tău se apropie de Dumnezeu , că Dumnezeu dragoste este şi dacă eşti cu Dumnezeu toate greutăţile ţi se par uşoare.»

«Am o bucurie mare, pentru că a fost un timp aici, în Sfântul Munte, din 1926, ’25, până la 1975, când nu a intrat român în Sf.Munte; nici cu închinatul, nici ca să rămână în Sf.Munte să se facă călugăr, şi-aşa s-au împuţinat locaşurile româneşti[…]. Acum iar este un ajutor al lui Dumnezeu, este liber să vină oricine în Sf.Munte să se închine şi unii din cei care vin rămân aici ca să se pustnicească spre slava lui Dumnezeu şi slava neamului nostru românesc.»

«Orice ai face tu, om, oricâte invenţii ai făcut… îs bune…sigur că-s bune, dar dacă este fără de Dumnezeu- nimic nu e bun!»

«Cât putem, să ne agonisim în vistieria faptelor celor bune! O rugăciune dacă ai făcut-o cu credinţă, să ştii că a primit-o Dumnezeu! O cruce dacă ai făcut-o cu frica lui Dumnezeu, ai pus-o în vistieria faptelor bune; când te vei duce, le găseşti înaintea Scaunului Dumnezeirii[…]. Să ne osârduim cât putem, pentru că Împărăţia Cerurilor se sileşte.»

«[…]Chiar un german a venit înainte să se facă drumurile în Sfântul Munte[…] :  „-Părinte, eu am mulţi ani de când vin în Sfântul Munte, cu toate că nu sunt ortodox, dar sunt creştin; am cutreierat toate mânăstirile şi la Aton sus mă duc şi stau o noapte acolo şi am o bucurie sufletească. Şi merg pe jos, aceea e bucuria mea, pentru că aici atâta amar de ani, atâtea sute şi mii de părinţi sfinţi au sfinţit cu sângele şi cu sudorile lor până şi pietrele…Când merg prin Sfântul Munte eu zic aşa, că merg printr-un Rai pământesc.”»

 

Fotografii şi scurtă biografie a părintelui Dionisie Ignat : pe site-ul editurii Teognost

%d blogeri au apreciat asta: