aprilie 6, 2012

a1, afaceri infloritoare

Posted in Absurdistan tagged , , la 5:03 pm de adria74

Reclame

ianuarie 27, 2008

Nici o faptă bună nu va fi trecută cu vederea de dreptul Judecător

Posted in Sfaturi duhovniceşti . Cuvinte de folos tagged , , , , , , , , la 12:22 am de adria74

pantokrator.gif« Sigur că Dumnezeu nu are nevoie de păcătoasa noastră rugăciune, totuşi, din dragostea Lui pentru noi, Se bucură când ne rugăm. Şi nu numai rugăciunea sfinţită, pe care însuşi Duhul Sfânt o mijloceşte şi o deşteaptă în noi este plăcută Lui –  de vreme ce El însuşi  ne-o cere poruncindu-ne: „Petreceţi întru mine şi eu întru voi” -, ci în faţa Lui este de mare preţ orice faptă, chiar dacă pare mică, orice intenţie, orice îndemn şi orice gând ce se săvârşesc pentru El şi se îndreaptă spre slava Lui şi spre mântuirea noastră. El ne răsplăteşte din belşug pentru toate acestea, potrivit nemărginitei Sale milostiviri. Iubirea lui Dumnezeu ne răsplăteşte prin binefacerile Sale de mii de ori mai mult decât merităm. Dacă tu vei face pentru Dumnezeu ceva de valoarea unui bănuţ, El te va răsplăti cu un ban de aur. Dacă tu nu vei face nimic altceva decât să-ţi pui în gând să mergi la Tatăl, El de îndată îţi va ieşi în întâmpinare. Tu vei rosti un cuvânt scurt şi  uscat, zicând: „Primeşte-mă! Miluieşte-mă!”, în timp ce El te va îmbrăţişa şi te va săruta. Iată câtă dragoste are Tatăl ceresc pentru noi, nevrednicii! Şi El se bucură chiar de fiecare mişcare, oricât de mică ar fi, ce are drept ţintă mântuirea noastră. Tu îţi închipui că nu vei adăuga nimic la slava lui Dumnezeu şi la folosul sufletului tău dacă te vei ruga puţin şi pe urmă te vei afla iarăşi risipit; sau dacă vei săvârşi vreo faptă bună, cât de neînsemnată, dacă, de pildă, vei citi o rugăciune, vei face cinci sau zece metanii, vei suspina din adâncul inimii şi vei chema Numele lui Iisus Hristos sau vei descoperi în tine un gând bun, sau vei avea plăcerea să citeşti o carte de suflet folositoare, sau te vei înfrâna de la mâncare, sau vei suferi o mică ocară în tăcere…Tu îţi închipui că toate acestea nu sunt de ajuns pentru o mântuire  desăvârşită şi că ele ar fi fapte în urma cărora nu culegi nici un rod. Nu! Nici una dintre aceste fapte nu se pierde în zadar. Toate vor fi numărate de ochiul atotvăzător al lui Dumnezeu şi vor primi o însutită răsplată, nu numai în viaţa veşnică, ci chiar în viaţa de aici. Acest lucru îl întăreşte şi sfântul Ioan Gură de Aur. „Nici o faptă bună, zice el, oricât de neînsemnată ar fi, nu va fi trecută cu vederea de dreptul Judecător. Dacă păcatele sunt cercetate într-un chip atât de amănunţit, încât ni se va cere răspuns pentru cuvinte, pentru dorinţe şi pentru gânduri, atunci cu atât mai mult faptele cele bune, oricât de mărunte ar fi, vor fi numărate cu o deosebită băgare de seamă şi vor fi socotite drept un merit al nostru în faţa Judecătorului Cel preaplin de dragoste.” »

Fragment reprodus cu acordul editurii Sophia din „Pelerinul rus -Mărturisirile sincere către duhovnicul său ale unui pelerin rus cu privire la rugăciunea lui Iisus”, traducere din limba rusă de arhim. Paulin Lecca, ediţia a II-a, editura Sophia, Bucureşti, 2002

 

victorian021.jpgVarianta în limba engleză a pasajului se poate citi la paginile 122 şi 123 cu Google Book Search (drepturile de publicare pe Internet ale traducerilor în engleză se pare că sunt mai restrânse).

În engleză lucrarea e cunoscută sub titlul „The Way of a Pilgrim.The Pilgrim Continues His Way” sau  „A Pilgrim’s Tale” cu subtitlul „Candid tales of a pilgrim to his spiritual father”, care în original (rusă) sună aşa: Откровенные рассказы странника духовному своему отцу, adică Otkrovennye rasskazy strannika dukhovnomu svoemu ottsu.       

Alte câteva cuvinte duhovniceşti despre fapte bune: *** 

Credite: Hans-Erik Lundin , http://www.ocf.org/OrthodoxPage  , Christian Clip Art , Wikipedia

octombrie 4, 2007

Rugăciuni către Prea Sfântul Duh-Părintele arhimandrit Sofronie Saharov

Posted in Rugăciuni şi tâlcuiri la rugăciuni tagged , , , , , , , , , la 5:01 am de adria74

 O, Duhul Sfinte, Împărate veşnic,
Dătătorule de viaţă nestricăcioasă;
În nesfârşita Ta milostivire ,
Pogoară-ţi privirea asupra beteşugurilor firii noastre.
Luminează-ne şi sfinţeşte-ne.
Lumina cunoştinţei Tale să strălucească în inimile noastre cele întunecate.
Şi în vasele de lut ale firii noastre, arată puterea Ta cea nebiruită.
Amin.

____________________________

O Holy Spirit, Eternal King
and Giver of life incorruptible;
Look down in Thine infinite mercy on the infirmities of our nature.
Illumine and hallow us.
Let the light of Thy knowledge shine forth in our darkened hearts.
And in the earthen vessels of our nature manifest Thine invincible strength.
Amen.

O, Duhule Sfânt, Atotputernic;
Prea Bunule Mângâietor şi Apărător al celor drepţi ;
Dătătorul Înţelepciunii şi Lumină veşnică;
Care prin Pogorârea Ta
Ai acoperit pământul de cunoştinţa lui Dumnezeu:
Vino şi Te sălăşluieşte întru noi,
Cei care Te chemăm necontenit
Vino, luminează-ne şi ne sfinţeşte
Vino, tămăduieşte-ne şi ne mângâie
Cu harul Tău.

______________________________

O Holy Spirit, All-powerful God;
Gracious Comforter and Almighty Defender;
Giver of Wisdom, and Light of Revelation;
Who by Thy descent didst bring
the uttermost parts of the world
to the only true knowledge of God:
Do Thou come down even upon us,
who grieve Thee always,
to enlighten and sanctify us,
to heal and comfort us
with Thine abiding comfort. 

Citește restul acestei intrări »

septembrie 15, 2007

Introducere

Posted in Neincluse într-o categorie tagged , , , , , , , la 3:41 am de adria74

Ştiu că fiecare dintre voi/dumneavoastră are posibilitatea să citească, să se documenteze din cărţi cumpărate sau împrumutate de la prieteni, biblioteci sau profesori, din cărţile publicate pe Internet şi din alte bloguri,site-uri şi forumuri mult mai cuprinzătoare, mai bogate, poate mai inspirate. Totuşi, am simţit nevoia să mă apuc şi eu de treabă şi să postez lucrurile care mi-au atras atenţia în mod deosebit. Iar dacă cineva se va folosi şi va îndrăgi ceva din cele scrise aici şi va merge să caute mai departe, să aprofundeze, nu pot decât să mă bucur. Voi aştepta şi critici, atunci când nu sunt pe drumul cel bun şi risc să induc în eroare şi pe alţii. Vă doresc să vă bucuraţi de cele citite, să luaţi folos şi să îmi daţi o mână de ajutor cu ce consideraţi de cuviinţă (alte lucruri interesante, critici-neapărat constructive-, observaţii, propuneri, încurajări ). Doamne ajută! 

I know you can get information from a variety of sources today, yet I decided to publish things that caught my eye and if you will take some advantage of what you will find here I can only be glad. I am waiting for your constructive critic, ideas, anything you’d like to share.

ChristogramAdriana

Citește restul acestei intrări »

%d blogeri au apreciat asta: