ianuarie 6, 2009

Urări creştine de Anul Nou (2)

Posted in Evenimente tagged , , , la 7:13 pm de adria74

web_graph_flower

Blessed be the father of our saviour and Lord, Jesus Christ, who has counted us worthy to see the end of 2008. It is indeed a privilege. A lot of people have gone and some have even been forgotten. Here we are, we have made it. All praises, honor, adoration and thanks be to our God almighty. I want to congratulate you for being among those who will bury 2008. I pray that the challenges you faced and are still facing now will expire with 2008. A new hope, new vision, new horizon, new promotion, new and outstanding blessings await you in 2009. Please enter the new year with confidence as a victor, an overcomer, a blessed child of God with an assurance to conquer the new year. You will achieve, you will succeed, you will overcome, you will conquer, you will recover and you will reign in 2009. It is well with you and every member of your family. God bless you, my dear.

redmag

 

 

Preacuvioşia Voastră,

preacinstită întru Domnul,

maică egumenă Leonida*!

          Scrisoarea Dvs., de la 18-26 decembrie, am primit-o şi vă mulţumesc pentru felicitarea pe care mi-aţi adresat-o mie, păcătosului, cu ocazia praznicului Naşterii Domnului şi Anului nou şi pentru urările Dvs. de bine.

          La rândul meu, am cinstea de a vă felicita cu prilejul Anului nou care vine şi să vă doresc întărirea puterilor sufleteşti şi trupeşti şi ajutorul lui Dumnezeu în multdificilele Dvs. treburi, pentru conducerea mânăstirii încredinţate Dvs. de către Dumnezeu. […]

         Cerând pentru Dvs. şi pentru mânăstirea Dvs. pace şi binecuvântare Dumnezeiască, rămân cu adevărată bunăvoinţă.

Ieromonahul Iosif**, 8 ianuarie 1903

din „Cu voce părintească”, Editura Platytera, Bucureşti, 2005; cu acordul editurii

 

* egumena mânăstirii Mântuitorului-Vlaherne

**ieroschimonahul Iosif Litovkina de la Optina

 

· Urări creştine de Anul Nou (1)

august 28, 2008

Patima mâniei-Sfântul Macarie de la Optina

Posted in Sfaturi duhovniceşti . Cuvinte de folos tagged , , , , , , , , la 2:15 pm de adria74

«Vei avea nevoie de mult timp şi de luptă grea ca să o biruieşti (n.patima mâniei). Paisprezece ani neîntrerupţi s-a luptat Avva Ammona în pustie împotriva mâniei. Dar nu te descuraja. Roagă-te lui Dumnezeu pentru ajutor şi începe de pe acum, fără nici o întârziere. Taie mai întâi orice manifestare exterioară a mâniei şi apoi înaintează spre lumea ta interioară. Începutul vindecării patimii mâniei, ne spune Sfântul Ioan Scărarul, este să tacă buzele în timp ce sufletul este tulburat. Mijlocul este să tacă gândurile în timp ce inima este puţin tulburată. Şi sfârşitul este ca pe marea sufletului să fie linişte deplină, oricât de necurate ar fi vânturile care bat. În felul acesta, nu numai că nu ne mai mâniem împotriva celui care ne-a supărat, dar începem chiar să ne rugăm în mod spontan şi fără vreo greutate pentru acela, după cuvântul Avvei Dorotei: „Doamne, ajută-l pe fratele meu, şi, pentru rugăciunile lui, ajută-mă şi pe mine!”. În felul acesta ne manifestăm iubirea şi smerenia adevărată. Iubirea, pentru că ne rugăm pentru fratele nostru care ne-a supărat, şi smerenia, pentru că, dincolo de orice, invocăm rugăciunile sale.»

Sfântul Macarie de la Optina-Poveţe duhovniceşti , editura Egumeniţa

 

· Rugăciune-sf.mânăstire Lainici

· Sf. Macarie de la Optina despre pacea bună şi pacea înşelătoare

 

Foto: Tanjica Perovic

aprilie 20, 2008

Rugăciunea stareţilor de la Optina

Posted in Rugăciuni şi tâlcuiri la rugăciuni tagged , , , , , , , , , la 12:26 pm de adria74

divide2-1.gif

Doamne, dãruieşte-mi sã întâmpin cu linişte sufleteascã tot ce îmi va aduce ziua de azi.

Învredniceşte-mã să mã încredinţez întru totul voii Tale celei sfinte.

În tot ceasul zilei de astãzi povãţuieşte-mã şi în toate mã sprijineşte.

Orice veşti voi primi în timpul zilei, învaţã-mã sã le primesc cu sufletul liniştit şi cu credinţă tare cã în toate este voia Ta cea sfântã.

Cãlãuzeşte-mi gândurile şi simţirile în toate cuvintele şi faptele mele.

În toate întâmplãrile neaşteptate, nu mã lãsa sã uit cã totul este trimis de către Tine.

Învaţã-mã sã mă port cu dreptate şi înţelepciune cu fiecare din mãdularele familiei mele duhovniceşti, să nu tulbur şi să nu supăr pe nimeni.

Doamne, dã-mi putere sã port osteneala zilei şi toate întâmplările din vremea ei. 

Cãlãuzeşte-mi voia şi învaţã-mã sã mã rog, să cred, sã nãdãjduiesc, sã rabd, sã iert şi sã iubesc.

Amin.  divide2-1-1.gif

____________________________________________________________________________________________________ 

Grant to me, my Lord, that with peace of mind divide2-1-52.gifI may face all that this new day is to bring.

Grant me grace to surrender myself completely to Your holy will.

For every hour of this day instruct and prepare me in all things.

Whatsoever tidings I may receive during the day, do You teach me to accept tranquilly, in the firm conviction that all eventualities fulfill Your holy will.

Govern my thoughts and feelings in all I do and say.

When things unforeseen occur, let me not forget that all comes down from You.

Teach me to behave sincerely and reasonably toward every member of my family, that I may bring confusion and sorrow to none.

Bestow on me, my Lord, strength to endure the fatigue of the day and to bear my part in all its passing events.

Guide my will and teach me to pray, to believe, to hope, to suffer, to forgive and to love.

Amen.

 divide2-1-3.gif ________________________________________________________________________________________________

Seigneur, aide-moi accueillir dans la paix de l’âme tout ce que m’apportera le jour qui vient.  Aide-moi me livrer entièrement à Ta Sainte Volonté . A chaque heure du jour dirige et appuie-moi. Quelles que soient les nouvelles que je reçoive au cours de la journée, apprends-moi à les accueillir d’un cœur tranquille et croyant fermement que sur tout règne Ta Sainte Volonté. 

Dirige mes pensées et mes sentiments dans tout ce que je dis et je fais.

 En tous les hasards, aide-moi ne jamais oublier que tout nous est envoyé par Toi. 

Apprends-moi agir honnêtement et sagement envers chaque membre de ma famille spirituelle, sans jamais troubler ou peiner personne. 

Seigneur, donne-moi la force d’endurer toute la fatigue du jour qui vient et tout ce qui va m’arriver pendant cette journée. 

Dirige ma volonté et apprends-moi à prier, croire, compter, endurer, pardonner et aimer.

Amen.

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

optina-rusa1.jpgoptina-ceha1.jpg Traduceri în sârbă, ungară, greacă şi o prezentare în limba cehă¹ , unde se văd chipurile celor mai importanţi 14 stareţi de la Optina , trecuţi în rândul sfinţilor în 1990, şi aceeaşi planşă , în limba rusă, de pe siteul mânăstirii.

 

Rugăciunea se spune în cadrul rugăciunilor de dimineaţă şi mai este cunoscută şi ca rugăciunea ultimilor stareţi de la Optina pentru că o dată cu revoluţia bolşevică mânăstirea a fost închisă ( s-a redeschis în 1987). 

· 3 stihiri ale Utreniei, glasul 8 idiomela – Mânăstirea Optina ²

divide2-1-1.gif

 

¹cu acordul celui care a publicat, chadzimarko
²corul de bărbaţi al parohiei Meudon (Franţa), www.moinillon.net

februarie 20, 2008

„Cu toate că sunt doar o bucăţică de gunoi…”

Posted in Sfaturi duhovniceşti . Cuvinte de folos tagged , , , , , , , , , , , , la 2:20 pm de adria74

clouds11.jpg« If you say in your heart „Even though I am only a piece of dirt, still the Lord cares for me. Let the will of God be accomplished in me”,  you rely upon the Lord with the firm intention to submit without complaint to the will of God, whatever it might be -the clouds will part before you, the sun will emerge and shine upon you and warm you and you will know the true joy of the Lord.»

Anatoly the Younger, Elder of Optina

« Dacă vei spune în inima ta  „Cu toate că sunt doarsunrise11.jpg o bucăţică de gunoi, totuşi Domnul are grijă de  mine. Fie ca voia Domnului să se împlinească în mine” şi îţi vei pune nădejdea în Dumnezeu dorind cu hotărâre să te supui fără crâcnire voii Sale, oricare ar fi aceasta, atunci norii vor dispărea din faţa ta, soarele va răsări, va străluci asupra ta şi te va încălzi şi vei cunoaşte adevărata bucurie dumnezeiască. »

Sfântul Anatol al II-lea ( cel Tânăr) de la Optina

sun11.jpg

Sfântul Anatol al II-lea (Alexander Alexeievici Potapov) (1855- 1922) este un Nou Martir, aşa cum sunt numiţi cei care au murit pentru ortodoxie în secolul XX în Rusia. S-a născut într-o familie moscovită de negustori şi şi-a dorit să se călugărească încă de tânăr, însă nu a avut acordul mamei sale. Ajunge la Optina în 1885 şi îi este ucenic marelui  cuvios Ambrozie (1812-1891), care era stareţ din 1860. După moartea stareţilor Iosif şi Varsanufie de la Optina (1913) a continuat conducerea duhovnicească a mânăstirii împreună cu stareţul Nectarie. Anatol cel Tânăr a  mai fost numit „Mângâietorul”; I.M. Kontzevitch, discipol al stareţului Nectarie, povesteşte scenele impresionante în care toţi călugării de la sihăstria Optina care se spovedeau părintelui Anatol se apropiau de el cuviincios şi interiorizaţi, unul după altul, îngenuncheau, îi primeau binecuvântarea, schimbau două-trei cuvinte cu dânsul şi apoi plecau îmbărbătaţi şi calmi ; aceasta se întâmpla în fiecare zi, şi dimineaţa, şi seara. De aceea se spune că viaţa la Optina era într-adevăr fără necazuri şi supărări şi toţi călugării  erau buni, binevoitori, veseli, adânciţi fiecare în sine ( părintele Arsenie Papacioc are un cuvânt memorabil pe care îl redau aici: landscape4.jpg„Smerenia este arta care te trimite la tine, să stai cu tine, smerit în tine.”) .  Părintele Anatol a avut darul profeţiei, a intuit greutăţile cu care se vor confrunta creştinii zilelor noastre, mulţimea ereziilor şi a schismelor din Biserică, însă a dat încurajări pentru statornicia în credinţă, care nu va rămâne neîncununată de Dumnezeu, chiar şi în lipsa altor virtuţi. De la el a rămas, printre altele,  o rugăciune pentru creştinii ortodocşi ai vremurilor din urmă.

Traducere: A

Sursa: Pagina Bisericii Ortodoxe Ruse „Sf.Ioan Botezătorul” , Washington, D.C. , Counsels of the Holy Elders of Optina

Fotografii: Freephotosbank , Fontplay

Rugăciune pentru creştin-ortodocşii vremurilor din urmă – Sf.Anatol cel Tânăr de la Optina

Posted in Rugăciuni şi tâlcuiri la rugăciuni tagged , , , , la 11:48 am de adria74

cx4k1970.jpg 

Doamne, izbăveşte-mă de înşelăciunea urâtorului de Dumnezeu şi urâtorului de bine antihrist a cărui venire se apropie şi scapă-mă din cursele lui viclene în tainicul deşert al Mântuirii Tale. Dă-mi, Doamne, putere şi curaj să mărturisesc cu tărie Numele Tău cel Sfânt, să nu mă lepăd de Tine din pricina fricii pe care mi-o inspiră diavolul şi să nu Te tăgăduiesc pe Tine, Izbăvitorul şi Răscumpărătorul meu şi nici biserica Ta cea sfântă. Dăruieşte-mi, Doamne, plângere şi lacrimi pentru păcatele mele şi cruţă-mă, Doamne, în ceasul Înfricoşatei Tale Judecăţi. Amin.

cx4k1222.jpg

Citește restul acestei intrări »

%d blogeri au apreciat: