august 26, 2008

Rugăciune la icoana Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoare”

Posted in Rugăciuni şi tâlcuiri la rugăciuni tagged , , , , , , , , , , , la 5:44 pm de adria74

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Stăpână Preabinecuvântată, pururea Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce ai născut mai presus de cuvânt pe Dumnezeu Cuvântul spre mântuirea noastră şi darul Lui mai presus decât toţi din belşug l-ai primit, Ceea ce eşti o mare de daruri dumnezeieşti şi râu de minuni pururea curgător, revărsând bunătatea ta tuturor celor ce cu credinţă aleargă la tine! Căzând la Icoana ta cea de minuni făcătoare, ne rugăm ţie, întru tot înduratei Maici a Stăpânului Celui iubitor de oameni: revarsă asupra noastră, Stăpână, prea bogate milele tale şi cererile noastre cele aduse ţie, celei Grabnic Ascultătoare, grăbeşte a le împlini, întocmindu-le fiecăruia spre folos, spre mângâiere şi mântuire. Cercetează-ne, Preabună, pe noi, robii tăi, cu darul tău şi dă celor neputincioşi tămăduire şi sănătate desăvârşită, linişte celor înviforaţi, celor robiţi slobozire, şi mângâie pe toţi cei ce pătimesc în felurite chipuri. Izbăveşte, Atotmilostivă Stăpână, toate oraşele şi satele, ţara aceasta (şi Mânăstirea aceasta) de cutremur, de vătămare, de potop, de foc, de sabie şi de alte pedepse vremelnice şi veşnice şi de toţi vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, întorcând mânia lui Dumnezeu prin mijlocirea ta cea de Maică. Şi slobozeşte pe robii tăi (N) şi mă slobozeşte pe mine robul tău (N) de toată boala sufletească, de năvălirea patimilor şi de căderea în păcat, ca fără împiedicare întru dreapta credinţă trăind veacul acesta, să ne învrednicim şi în cel viitor de bunătăţile cele veşnice, cu harul şi cu iubirea de oameni a Fiului şi Dumnezeului tău, Căruia se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, dimpreună cu Cel fără de început al Său Părinte şi cu Prea Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

Acatistul şi Paraclisul Icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoare”, arhim.Ioachim Pârvulescu, editura Mânăstirea Lainici

 

· ACATISTUL MAICII DOMNULUI – GRABNICA AJUTĂTOARE

· Lainici: de trei ori răstignit

·  Jurnal athonit de călătorie (I)

· Gorgoepikoos-Monastery of Docheiariou

· Cele mai frumoase rugăciuni închinate Maicii Domnului

 

*Sărbătorim 100

Vă rog nu uitaţi să participaţi la  mica sărbătorire a acestui blog până duminică, 17-07-2011.Bineînţeles că  m-aş bucura să ia parte cât mai mulţi.

https://adria74.wordpress.com/2011/07/10/100000-and-marchin-on-%e2%9d%8b/

aprilie 17, 2008

Rugăciunea altora

Posted in Sfaturi duhovniceşti . Cuvinte de folos tagged , , , , , la 11:52 am de adria74

[…]se cuvine ca, atunci când ne aflăm în dureri, să ne rugăm pentru înţelegerea bolii noastre, pentru suportarea cu răbdare şi pentru izbăvirea de ea, dacă aşa este voia sfântă a lui Dumnezeu. Este bine, de asemenea, să cerem rugăciunile altora şi în special ale Bisericii¹, pentru că mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului ( Iacob 5, 16).

„Toţi cei bolnavi să caute rugăciunea altora, ca să se facă sănătoşi; astfel ca, prin rugăciunea altora, partea bolnavă a trupului şi clătinările paşilor faptelor noastre să se facă sănătoase.[…] Luaţi în urechi, voi, cei ce sunteţi bolnavi, dacă voiţi să vă recăpătaţi sănătatea, nu lepădaţi cu nici un chip rugăciunea. Căutaţi rugăciunea altora, chemaţi Biserica să se roage pentru voi, şi Dumnezeu, căutând la Biserică, vă va da ceea ce ar fi putut să vă refuze.” (Sfântul Ambrozie-Despre vindecarea slăbănogului)

din Boala şi rugăciunea, Învăţătura Sfinţilor Părinţi despre boală-Rugăciuni pentru bolnavi, editura Egumeniţa

¹adică ale preoţilor(n.tr.)

februarie 20, 2008

„Slavă lui Dumnezeu pentru toate”

Posted in Great shots, Rugăciuni şi tâlcuiri la rugăciuni, Sfaturi duhovniceşti . Cuvinte de folos tagged , , , , , , la 4:04 pm de adria74

j0425480.jpg

« Doamne,  ce  bine  e  să  fii  oaspetele  zidirii  Tale:  vântul  bine  înmiresmat,  munţii  care  tind  spre  cer,  apele  ca  nişte  oglinzi  nemărginite  în  care  se răsfrâng  aurul  razelor  şi  curgerea  lină  a norilor.  Întreaga  fire  şopteşte  tainic,  toată  e  plină  de  mângâiere,  păsările  şi  dobitoacele  poartă  pecetea iubirii  Tale.  Binecuvântat  este  pământul  cu  frumuseţea  cea  degrab  trecătoare  care  deşteaptă  dorul  de  veşnicul  locaş  unde  întru  nestricăcioasa  frumuseţe  se  aude  cântarea:  Aliluia! »

Condacul II din Acatistul de mulţumire – „Slavă lui Dumnezeu pentru toate”  [*]


[*] Scris de mitropolitul Trifon ( prinţul Boris Petrovich Turkestanov, +1934)  , dar atribuit protopresbiterului-martir Grigorie Petrov (+1942,  într-o închisoare sovietică), probabil pentru că s-a găsit între efectele acestuia. Imn de slavă lui Dumnezeu de o deosebită frumuseţe compus în mijlocul celor mai teribile suferinţe. Titlul său reproduce ultimele cuvinte rostite în exil de Sf.Ioan Gură de Aur , Doxa to theo panton eneken 

Rugăciune pentru creştin-ortodocşii vremurilor din urmă – Sf.Anatol cel Tânăr de la Optina

Posted in Rugăciuni şi tâlcuiri la rugăciuni tagged , , , , la 11:48 am de adria74

cx4k1970.jpg 

Doamne, izbăveşte-mă de înşelăciunea urâtorului de Dumnezeu şi urâtorului de bine antihrist a cărui venire se apropie şi scapă-mă din cursele lui viclene în tainicul deşert al Mântuirii Tale. Dă-mi, Doamne, putere şi curaj să mărturisesc cu tărie Numele Tău cel Sfânt, să nu mă lepăd de Tine din pricina fricii pe care mi-o inspiră diavolul şi să nu Te tăgăduiesc pe Tine, Izbăvitorul şi Răscumpărătorul meu şi nici biserica Ta cea sfântă. Dăruieşte-mi, Doamne, plângere şi lacrimi pentru păcatele mele şi cruţă-mă, Doamne, în ceasul Înfricoşatei Tale Judecăţi. Amin.

cx4k1222.jpg

Citește restul acestei intrări »

%d blogeri au apreciat: