februarie 25, 2009

Miercurea fără cuvinte (7)

Posted in Farmec arhaic, Great shots tagged , , , , la 6:47 pm de adria74

Astăzi am ales să ilustrez „Miercurea fără cuvinte” cu un montaj de cărţi poştale vechi din Timişoara. Nici cărţile poştale, nici montajul nu îmi aparţin, dar am înţeles că nu este obligatoriu -deşi este de dorit- să fim noi autorii materialelor pe care le propunem.

Cărţile poştale fac parte din colecţia Octavian Leşcu, iar montajul este realizat de southwestro .

Eu am vizitat Timişoara pentru prima dată anul trecut şi păstrez impresii foarte frumoase.

 

„Miercurea fără cuvinte”-25 februarie-„Dulce casă”

Reclame

decembrie 17, 2008

Miercurea fără cuvinte (4)

Posted in Evenimente, Great shots tagged , , , , , , , , , , , , , , , la 6:49 pm de adria74

dsc03745

Piaţa Operei, Timişoara

 Să nu uităm niciodată – Timişoara, decembrie 1989

dsc02153

„Miercurea fără cuvinte”- 17 decembrie- „Dulce casă”

septembrie 14, 2008

Rugăciune către sfântul Iosif cel Nou de la Partoş

Posted in Rugăciuni şi tâlcuiri la rugăciuni tagged , , , , , la 7:25 pm de adria74

Cu umilinţă şi evlavie ne plecăm astăzi genunchii înaintea slavei Marelui Dumnezeu, Cel ce te-a mărit pe tine, Preasfinte Părintele nostru Iosife, şi prinos de cinstire şi de mulţumită îi aducem, pentru că ni te-a dăruit fierbinte rugător şi puternic ocrotitor în ceruri. Că tu, ca un izbăvitor ai fost trimis, de sus, dreptmăritorilor creştini din părţile Banatului, la vreme de strâmtorare; şi, ca un bun păstor şi părinte, cu dragoste şi cu înţelepciune, i-ai păstorit pe dânşii, chip de smerenie, de înfrânare şi de curăţie făcându-te tuturor, cu nevoinţele tale pustniceşti, cu postul, cu privegherea şi cu rugăciunea. Pentru aceasta, încă mai-înainte de mutarea ta la veşnicele locaşuri, te-ai învrednicit de darul cel mai presus de fire al minunilor; cununa biruinţei s-a împletit ţie în ceruri, şi la cetele sfinţilor şi ale drepţilor, celor ce, de la începutul veacului, au bineplăcut lui Dumnezeu, te-ai adăugat. Iar nouă, pe pământ, ai binevoit a ne lăsa cinstitele tale moaşte, ca pe un izvor de daruri şi tămăduiri celor ce aleargă la tine cu credinţă. Drept aceea, şi noi acum, cu bucurie şi cu dragoste te lăudăm pe tine, sfinte ierarhe, şi cinstire de obşte făcându-ţi, cu evlavie sărutăm sfintele tale moaşte şi cu smerenie ne rugăm ţie: ocroteşte Biserica ta, ţara aceasta şi pe toţi cei ce cu credinţă şi cu dragoste cheamă într-ajutor numele tău cel sfânt. Şi ca unul ce stai înaintea feţei Ziditorului tuturor, îndrăznire având către Dânsul, ajută-ne cu mijlocirile tale şi roagă-L, părinte sfinte, milostiv să fie nouă, iertare de păcate să ne dăruiască şi de toată reaua întâmplare să ne izbăvească; credinţa cea dreaptă să o întărească; întărâtările eresurilor să le strice, cu puterea Preasfântului Său Duh; dragostea să o înmulţească; ura să o stingă; războaiele să le înlăture şi pacea a toată lumea desăvârşit să o întemeieze. Şi aşa, virtuţilor tale urmând, Sfinte Iosife, neîncetat să sporim în credinţă, în dragostea către Dumnezeu şi către aproapele şi în toată fapta cea bună, ca să ajungem toţi la limanul cel mult dorit al mântuirii. Şi, lăudând, până la sfârşitul veacului, pururea cinstită pomenirea ta, cu inimi curate să cântăm: Mărire Ţie, Dumnezeule, Cel mare şi minunat între sfinţi, în vecii vecilor. Amin.

Viaţa, slujba şi acatistul Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş, Editura Învierea, Arhiepiscopia Timişoarei, Timişoara, 2006

 

· Viaţa sfântului Iosif cel Nou de la Partoş

· Acatistul sfântului Iosif cel Nou de la Partoş

· Catedrala Mitropolitană din Timişoara

 

 

septembrie 12, 2008

Hramul mânăstirii „Sf.Ierarh Iosif cel Nou” Partoş

Posted in Evenimente tagged , , , , , , la 7:51 pm de adria74

Prilej de înălţare duhovnicească şi imbold pentru o comuniune tot mai adâncă cu Hristos, Domnul şi Împăratul Vieţii, hramul unei mănăstiri îmbie la reconsiderarea conţinutului întregii noastre vieţi şi la asumarea autentică a urcuşului spre desăvârşire.

Vechea mănăstire a Partoşului cunoaşte prin rânduiala lui Dumnezeu şi purtarea de grijă a celui între sfinţi părintelui nostru Iosif cel Nou bucuria unui nou început.

O nouă pagină de istorie se deschide, iar prăznuirea primului hram al reînfiinţatei mănăstiri pecetluieşte răsăritul unei lucrări frumoase şi binecuvântate.

Bucuria se împărtăşeşte în comuniune , iar aceasta va fi deplină în măsura în care ne vom regăsi împreună în ea.

Vă aşteptăm la Partoş pentru a-l cinsti într-un singur cuget pe cel care, cu timp şi fără timp – de atâtea veacuri, nu mai oboseşte a oblădui Banatul.

Partoş, la 1 septembrie 2008

Cu aleasă preţuire,

Pr.Cristian Almăjanu

Stareţul Sfintei mănăstiri a Partoşului

Programul manifestărilor legate de hramul mănăstirii „Sf.Ierarh Iosif cel Nou”-Partoş

6-14 septembrie

-tabăra pentru tineret „Roagă-te şi munceşte”

12 septembrie

-ora 11: Şcoala generală Partoş – simpozionul „Sf.Ierarh Iosif cel Nou şi actualitatea chemării sfinţeniei”

-ora 18: lansarea publicaţiei lunare a mănăstirii Sf.Iosif cel Nou, „Glasul Partoşului”

13 septembrie

-ora 9: Sfânta Liturghie

-ora 11: manifestări legate de aniversarea a 160 de ani de activitate a pompierilor

-ora 18: Vecernia Mare cu Litie

-ora 22: Sfântul Maslu

-ora 24: Priveghere de noapte

14 septembrie

-ora 8:30 : Acatistul Sfântului Iosif cel Nou

-ora 9:30 : Sfânta Liturghie a praznicului

 

· Volum dedicat Sf.Iosif cel Nou de la Partoş cu o meditaţie contemporană despre sfinţenie de Prea Sfinţitul Paisie Lugojeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Timişoarei

· Sărbătorirea celui de al doilea hram al catedralei mitropolitane din Timişoara , 15 septembrie

%d blogeri au apreciat asta: