martie 31, 2009

Comunităţi creative-Râmnicu Vâlcea

Posted in Evenimente tagged , , , , , , , , , , , , , , , la 2:31 pm de adria74

 Proiect realizat de tineri pentru tineri.

Te poţi înscrie dacă ai între 15 şi 19 ani  şi te pasionează jurnalistica, fotografia, designul urban sau teatrul.

Vei face câteva cursuri gratuite, în week-end,  în domeniul pentru care vei fii acceptat ( poţi trimite aplicaţii pentru două ateliere) la BJAI sau Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, timp de 5 săptămâni , iar la final va trebui să creezi propria ta operă, pe care o vei oferi celor care locuiesc în acelaşi oraş cu tine.5113411739614442

Înscrierile se pot face până în 10 aprilie pe site-ul proiectului , unde găseşti toate informaţiile de care ai nevoie:

Comunităţi creative

martie 29, 2009

Predică la Duminica Sfântului Ioan Scărarul-mitrop.Filaret de New York

Posted in Sfaturi duhovniceşti . Cuvinte de folos tagged , , , , , , la 2:59 pm de adria74

philaret-nyÎn numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

Fraţi creştini, de nenumărate ori s-a spus că în fiecare Duminică a Marelui Post sunt şi alte prăznuiri pe lângă aceea a Învierii. Astfel, în această zi, Biserica îl cinsteşte pe Sfântul Ioan Scărarul, unul dintre cei mai mari asceţi, pe care Biserica, vorbind despre ei, îi numeşte „îngeri pământeşti şi oameni cereşti”.

Aceşti mari asceţi au fost oameni nemaipomeniţi. Ei au supus toate lucrurile; fiarele sălbatice li s-au supus de bunăvoie şi degrabă. Pentru ei, nu existau boli cărora să nu le găsească leacul. Au mers pe ape ca pe pământ uscat; toate elementele telurice li s-au supus, pentru că ei au trăit în credinţa lui Dumnezeu şi au avut puterea harică de a birui legile naturii pământeşti. Un astfel de ascet a fost Sfântul Ioan Scărarul.

El a fost supranumit „al Scării” (Climacus) pentru că a scris o lucrare nemuritoare, „Scara dumnezeiescului urcuş”. În această lucrare, vedem cum, cu ajutorul a 30 de trepte, creştinul se ridică treptat de jos către înălţimile desăvârşirii spirituale absolute. Vedem cum o virtute duce către alta, pe măsură ce omul se înalţă din ce în ce mai sus şi în final ajunge la acea înălţime unde sălăşluieşte cununa virtuţilor, care este numită „iubirea creştină”.

Sfântul Ioan Scărarul a scris această operă nepieritoare în special pentru monahi, dar în trecut „Scara” sa a fost întotdeauna o lectură preferată în Rusia de către orice râvnitor al vieţii cucernice, chiar dacă nu era monah. În carte, Sfântul arată desluşit cum se trece de la un pas la următorul.

Ţine minte, suflete creştin, că acest dumnezeiesc urcuş îi este neapărat necesar oricui doreşte să îşi izbăvească sufletul în viaţa de veci.

Când aruncăm în sus o piatră, ea urcă până în momentul când forţa ce a propulsat-o încetează să mai acţioneze. Atât timp cât forţa acţionează, piatra se deplasează din ce în ce mai sus în ascensiunea sa, depăşind forţa gravitaţională. Dar când această forţă se consumă şi încetează să acţioneze, atunci, după cum ştiţi, piatra nu rămâne suspendată în aer. Imediat, ea începe să cadă, şi cu cât înaintează, cu atât se măreşte viteza căderii sale. Aceasta, numai dacă ne gândim numai la legile fizice ale gravitaţiei.

La fel este şi în viaţa spirituală. Pe măsură ce creştinul înaintează succesiv, forţa lucrărilor duhovniceşti şi ascetice îl înalţă. Domnul nostru Iisus Hristos a spus: „Siliţi-vă să intraţi prin poarta cea strâmtă” (Luca 13, 24). Aceasta înseamnă că creştinul trebuie să fie un ascet. Nu numai călugării, ci fiecare creştin. Fiecare creştin trebuie să îndure suferinţe pentru sufletul şi viaţa sa. Trebuie să îşi îndrepte viaţa pe calea creştină, şi să îşi cureţe sufletul de toată mizeria şi toate gunoaiele.

Acum, dacă creştinul ce urcă această scară a desăvârşirii spirituale prin luptele şi nevoinţele sale ascetice, încetează această lucrare şi osteneală ascetică, sufletul său nu va rămâne în starea cea dintâi; ci, precum piatra, se va prăbuşi la pământ. Va cădea din ce în ce mai repede până când, într-un final, dacă omul nu îşi vine în simţiri, se va prăvăli în străfundurile iadului.

Este necesar să ne amintim acest lucru. Oamenii uită că drumul creştinătăţii este cu adevărat o lucrare ascetică. Duminica trecută, am auzit cum Domnul a spus: „Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie.” (Marcu 8, 34). Domnul a accentuat acest lucru spre a ne atrage atenţia. De aceea, creştinul trebuie să fie cel ce îşi ia crucea, iar viaţa lui, în acelaşi chip, trebuie să fie o nevoinţă ascetică de purtare a crucii. Oricare ar fi împrejurările vieţii sale, fie că este călugăr sau mirean, nu are importanţă. Şi într-un caz şi în altul, dacă nu se străduieşte să se înalţe, atunci, cu siguranţă, se va scoborî din ce în ce mai jos.

Şi în această privinţă, vai, oamenii au gânduri încâlcite. De pildă, un cleric se nimereşte să vină într-o casă în timpul unui post. Atente şi binevoitoare, gazdele îi oferă mâncare de post şi spun: „Pentru dumneavoastră, mâncare de post, desigur!”. La aceasta, unul dintre ierarhii noştri răspunde de obicei: „Da, sunt ortodox. Dar cine ţi-a dat voie să nu ţii postul?”. Toate posturile Bisericii, toate rânduielile, sunt obligatorii pentru fiecare creştin ortodox. Vorbind despre monahi, asceţi ca Sfântul Ioan Scărarul şi cei ca el au postit mult mai sever decât prevede Biserica; dar aceasta a fost o chestiune legată de osârdia lor spirituală, un exemplu al nevoinţelor ascetice personale. Aceasta Biserica nu o cere de la toată lumea, pentru că nu se potriveşte cu puterea fiecăruia. Dar Biserica pretinde cu adevărat fiecărui ortodox ţinerea posturilor pe care le-a rânduit.

De multe ori am amintit cuvintele Sfântului Serafim, şi încă o dată le voi arăta. Odată a venit la dânsul o mamă ce era îngrijorată cum ar putea aranja cea mai bună cu putinţă căsătorie pentru tânara ei fiică. Atunci când a venit la Sfântul Serafim pentru sfătuire, el i-a spus: „Înainte de orice, asigură-te că acela pe care fiica ta îl va alege ca tovarăş de viaţă respectă posturile. Dacă nu le ţine, atunci nu este creştin, indiferent ce se socoteşte el a fi.” Vedeţi cum cel mai mare sfânt al bisericii ruse, Sfântul Serafim de Sarov, un om care, mai bine ca noi, a ştiut ce este Ortodoxia, a vorbit despre posturi?

Să reţinem acest lucru. Sfântul Ioan Scărarul a descris scara dumnezeiescului urcuş; atunci să nu uităm că fiecare creştin trebuie să o urce. Marii asceţi au înaintat precum vulturii zburători întru cele înalte, noi de-abia ne mişcăm. Să nu uităm că, de nu ne vom osteni să ne îndreptăm pe noi înşine şi vieţile noastre, atunci vom conteni suirea noastră şi, mai mult ca sigur, vom începe să cădem. Amin.

Mitrop.Filaret (Voznesensky) de New York (1903-1985) , ierarh al ROCOR
din St.John Climacus, „The Ladder of Divine Ascent”, Boston, Holy Transfiguration Monastery, 1978, pp.xxxi-xxxiii

Traducere: A 

Sursa internet: St.Nicholas Russian Orthodox Church, McKinney, Texas

Fotografia mitrop.Filaret: OCIC

 

Cu mulţumiri părintelui Seraphim Holland

 

 • Într-o predică la Duminica a patra din Postul Mare, părintele Nicolae Steinhardt se opreşte asupra uneia din pericopele evanghelice de azi şi face câteva consideraţii pe marginea răspunsului tatălui la mustrarea Domnului: „Cred, Doamne, ajută necredinţei mele”. Am găsit-o pe internet pe pagina parohiei „Sfântul Ioan” din Vălenii de Munte

martie 25, 2009

Biserica Buna-Vestire

Posted in Biserici din oraşul meu tagged , , , la 8:00 pm de adria74

dsc05791Este situată în centrul oraşului, lângă Parcul „Mircea cel Bătrân”, vis-a-vis de Hotelul Alutus, şi este considerată monument istoric. Ctitorii săi sunt jupânii Moldoveanu şi Grigorie din Sibiu. A fost ridicată în anul 1747, în timpul păstoririi episcopului Climent, iar unii istorici susţin  că a fost construită pe ruinele unei biserici ctitorite de Mircea cel Bătrân ( alte surse indică vremea domniei lui Mircea Ciobanul) şi distruse de turci în timpul conflictului austro-turc din 1716 – 1718.

A fost construită în stil brâncovenesc, al cărui exponent de seamă este ansamblul mânăstiresc de la Hurezi, inclus în patrimoniul UNESCO.

Este împodobită cu pictură bizantină, efectuată în tehnica fresco. Pictura originală datează din 1751-1753. În timpul ultimei restaurări a picturii, din 1998, a fost zugrăvit domnitorul Mircea cel Bătrân împreună cu fiul său, Mihai. Frontal, la intrare, găsim un medalion dsc05781de dimensiuni mari ce zugrăveşte Buna Vestire. În pridvor, în partea stângă avem reprezentat raiul, iar în partea dreaptă-iadul. Deasupra uşii de la intrare, încadrată de motive florale încrustate în piatră, găsim pisania, în chirilică, unde este însemnat şi anul construcţiei. Dacă ne ridicăm ochii înspre cupole vedem înfăţişaţi în medalioane pe Sf.Ioan Botezătorul (în stânga), Iisus Emanuel (central) şi Domnul Savaot (în dreapta). Intrând în biserică, îi găsim reprezentaţi în pronaos pe Nicolae Mavrocordat şi pe foştii episcopi ai Râmnicului, Grigorie şi Climent, pe peretele din partea stângă, şi pe ctitorii bisericii de la 1747, în partea dreaptă. Tot în pronaos găsim două vechi icoane de dimensiuni mari pe lemn şi o icoană a Maicii Domnului cu Pruncul ferecată în argint pe care le cinstesc credincioşii.

dsc05784În partea dreaptă a curţii se află „Crucea mişeilor”, cruce de piatră datând din 1718, pe care se află o inscripţie documentară de la 1580,  şi locul amenajat pentru aprinderea lumânărilor,  iar în partea stângă a fost ridicată, între 1992 şi 1994, o construcţie cu etaj destinată muzeului şi bibliotecii parohiale (proiectate a fi organizate în viitor), la parterul căreia găsim un magazin bisericesc.

Biserica deţine numeroase obiecte de cult care fac şi ele parte din patrimoniul cultural naţional.

Are trei preoţi slujitori: pr.Emanoil Neţu (paroh), pr.Nicolae Hodorogea şi pr.Paul Stănciulescu, care asigură programul zilnic al slujbelor şi îndrumarea duhovnicească a credincioşilor.

Programul actual al slujbelor este următorul:

Luni

7:30 Utrenia

9:30 Acatistul Sf.Arh.Mihail şi Gavriil

Marţi

7:30 Utrenia

Miercuri

7:30 Utrenia

9:00 Acatistul Sf.Cruci

17:00 Taina Sfântului Maslu

Joi

8:00 Acatistul Sf.Ierarh Nicolae

Vineri

7:30 Utrenia

8:30 Taina Sfântului Maslu

17:00 Vecernia

18:00 Acatistul Maicii Domnului

Sâmbătă

7:30 Utrenia

8:30 Sfânta Liturghie

17:00 Vecernia

Duminică

8:00 Utrenia

10:00 Sfânta Liturghie

dsc05758În zilele din cursul săptămânii când sunt sărbători bisericeşti, programul liturgic este identic cu cel din ziua de duminică.

În perioada noiembrie-martie, slujbele Vecerniei încep la ora 16:00 (orarul de iarnă).

Astăzi biserica şi-a sărbătorit unul dintre hramuri.

 Este parohia unde sunt arondată şi mi se pare una dintre cele mai frumoase biserici de pe  plaiurile vâlcene, binecuvântate cu multe creaţii arhitecturale eclesiastice de admirat .

 

 Adresa: scuarul Mircea cel Bătrân nr.3 Râmnicu Vâlcea

M-am folosit de prezentarea părintelui paroh Emanoil Neţu.

Nu ezitaţi să treceţi pragul bisericii ori de câte ori se întâmplă să îi fiţi prin preajmă sau planificaţi-vă o vizită aparte la obiectivele turistice vâlcene. Sa vă bucuraţi de vreme bună şi desfătări sufleteşti. Doamne ajută!

*

27 aprilie 2009: Parohia participă în programul „Hristos împărtăşit copiilor” , a organizat o bibliotecă de care se ocupă P.Paul ( vinerea, între orele 14 şi ora de începere a slujbei de seară) şi va organiza cateheze o dată la două săptămâni, începând cu vineri, 8 mai.

martie 11, 2009

Miercurea fără cuvinte(8)

Posted in Neincluse într-o categorie tagged , , , , , la 4:18 pm de adria74

dsc05548

dsc055491

dsc05538

– Scăparea

…şi au stat aşa mai mult de o oră…; pisica a mizat pe plictiseala spectatorilor/ urmăritorilor, a fost extrem de rezistentă, prudentă şi vicleană; a coborât într-o mare viteză din copac într-un moment de neatenţie, evenimentul nemaiputând fii imortalizat

…şi trăiesc împreună în curte…se mai ciondănesc din când în când, dar pisica este foarte abilă şi rapidăhello-kitty

• Mai multe despre rubrică :  „Miercurea fără cuvinte”-Dulce casă-11 martie 2009

%d blogeri au apreciat: