aprilie 26, 2008

Viaţa potrivit voinţei lui Dumnezeu-Sf.Ioan Scărarul

Posted in Sfaturi duhovniceşti . Cuvinte de folos tagged , , , la 10:46 am de adria74

Trei sunt gropile pe care ni le sapă demonii, când voim să ne ducem viaţa potrivit voinţei lui Dumnezeu. În primul rând se luptă pentru a ne împiedica să facem binele. Nereuşind într-acest chip, în cel de-al doilea rând ei se străduiesc să ne determine ca tot ce săvârşim să facem împotriva voii lui Dumnezeu. Iar când furii nu şi-au putut realiza nici acest plan, atunci se furişează în sufletul nostru, lăudându-ne pentru aceea că toată viaţa noastră e după placul lui Dumnezeu. Vrăjmaşa celei dintâi viclenii diavoleşti este grija şi amintirea de moarte; a celei de-a doua, ascultarea şi umilinţa; a celei de-a treia, neîncetata defăimare de sine.

aprilie 20, 2008

Rugăciune(2)

Posted in Rugăciuni şi tâlcuiri la rugăciuni tagged , la 3:06 pm de adria74

 

Stăpâne întru tot puternice, Părintele Domnului nostru Iisus Hristos, al Unuia-Născut Fiului Tău, dă-mi trup neîntinat, inimă curată, minte trează, cunoştinţă nerătăcită şi venirea Duhului Sfânt, spre câştigarea şi încredinţarea adevărului celui întru Hristosul Tău, cu care Ţi se cuvine slava, cinstea şi închinăciunea, împreună cu Duhul Sfânt. Amin.

după catisma a doua din Psaltire

Foto: Tanjica Perovic

Rugăciunea stareţilor de la Optina

Posted in Rugăciuni şi tâlcuiri la rugăciuni tagged , , , , , , , , , la 12:26 pm de adria74

divide2-1.gif

Doamne, dãruieşte-mi sã întâmpin cu linişte sufleteascã tot ce îmi va aduce ziua de azi.

Învredniceşte-mã să mã încredinţez întru totul voii Tale celei sfinte.

În tot ceasul zilei de astãzi povãţuieşte-mã şi în toate mã sprijineşte.

Orice veşti voi primi în timpul zilei, învaţã-mã sã le primesc cu sufletul liniştit şi cu credinţă tare cã în toate este voia Ta cea sfântã.

Cãlãuzeşte-mi gândurile şi simţirile în toate cuvintele şi faptele mele.

În toate întâmplãrile neaşteptate, nu mã lãsa sã uit cã totul este trimis de către Tine.

Învaţã-mã sã mă port cu dreptate şi înţelepciune cu fiecare din mãdularele familiei mele duhovniceşti, să nu tulbur şi să nu supăr pe nimeni.

Doamne, dã-mi putere sã port osteneala zilei şi toate întâmplările din vremea ei. 

Cãlãuzeşte-mi voia şi învaţã-mã sã mã rog, să cred, sã nãdãjduiesc, sã rabd, sã iert şi sã iubesc.

Amin.  divide2-1-1.gif

____________________________________________________________________________________________________ 

Grant to me, my Lord, that with peace of mind divide2-1-52.gifI may face all that this new day is to bring.

Grant me grace to surrender myself completely to Your holy will.

For every hour of this day instruct and prepare me in all things.

Whatsoever tidings I may receive during the day, do You teach me to accept tranquilly, in the firm conviction that all eventualities fulfill Your holy will.

Govern my thoughts and feelings in all I do and say.

When things unforeseen occur, let me not forget that all comes down from You.

Teach me to behave sincerely and reasonably toward every member of my family, that I may bring confusion and sorrow to none.

Bestow on me, my Lord, strength to endure the fatigue of the day and to bear my part in all its passing events.

Guide my will and teach me to pray, to believe, to hope, to suffer, to forgive and to love.

Amen.

 divide2-1-3.gif ________________________________________________________________________________________________

Seigneur, aide-moi accueillir dans la paix de l’âme tout ce que m’apportera le jour qui vient.  Aide-moi me livrer entièrement à Ta Sainte Volonté . A chaque heure du jour dirige et appuie-moi. Quelles que soient les nouvelles que je reçoive au cours de la journée, apprends-moi à les accueillir d’un cœur tranquille et croyant fermement que sur tout règne Ta Sainte Volonté. 

Dirige mes pensées et mes sentiments dans tout ce que je dis et je fais.

 En tous les hasards, aide-moi ne jamais oublier que tout nous est envoyé par Toi. 

Apprends-moi agir honnêtement et sagement envers chaque membre de ma famille spirituelle, sans jamais troubler ou peiner personne. 

Seigneur, donne-moi la force d’endurer toute la fatigue du jour qui vient et tout ce qui va m’arriver pendant cette journée. 

Dirige ma volonté et apprends-moi à prier, croire, compter, endurer, pardonner et aimer.

Amen.

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

optina-rusa1.jpgoptina-ceha1.jpg Traduceri în sârbă, ungară, greacă şi o prezentare în limba cehă¹ , unde se văd chipurile celor mai importanţi 14 stareţi de la Optina , trecuţi în rândul sfinţilor în 1990, şi aceeaşi planşă , în limba rusă, de pe siteul mânăstirii.

 

Rugăciunea se spune în cadrul rugăciunilor de dimineaţă şi mai este cunoscută şi ca rugăciunea ultimilor stareţi de la Optina pentru că o dată cu revoluţia bolşevică mânăstirea a fost închisă ( s-a redeschis în 1987). 

· 3 stihiri ale Utreniei, glasul 8 idiomela – Mânăstirea Optina ²

divide2-1-1.gif

 

¹cu acordul celui care a publicat, chadzimarko
²corul de bărbaţi al parohiei Meudon (Franţa), www.moinillon.net

aprilie 17, 2008

Rugăciunea altora

Posted in Sfaturi duhovniceşti . Cuvinte de folos tagged , , , , , la 11:52 am de adria74

[…]se cuvine ca, atunci când ne aflăm în dureri, să ne rugăm pentru înţelegerea bolii noastre, pentru suportarea cu răbdare şi pentru izbăvirea de ea, dacă aşa este voia sfântă a lui Dumnezeu. Este bine, de asemenea, să cerem rugăciunile altora şi în special ale Bisericii¹, pentru că mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului ( Iacob 5, 16).

„Toţi cei bolnavi să caute rugăciunea altora, ca să se facă sănătoşi; astfel ca, prin rugăciunea altora, partea bolnavă a trupului şi clătinările paşilor faptelor noastre să se facă sănătoase.[…] Luaţi în urechi, voi, cei ce sunteţi bolnavi, dacă voiţi să vă recăpătaţi sănătatea, nu lepădaţi cu nici un chip rugăciunea. Căutaţi rugăciunea altora, chemaţi Biserica să se roage pentru voi, şi Dumnezeu, căutând la Biserică, vă va da ceea ce ar fi putut să vă refuze.” (Sfântul Ambrozie-Despre vindecarea slăbănogului)

din Boala şi rugăciunea, Învăţătura Sfinţilor Părinţi despre boală-Rugăciuni pentru bolnavi, editura Egumeniţa

¹adică ale preoţilor(n.tr.)

aprilie 15, 2008

Sfântul Teodor al Edesei

Posted in Sfaturi duhovniceşti . Cuvinte de folos tagged , , , la 8:40 pm de adria74

Sfântul Teodor al Edesei este pomenit la 19 iulie.

Tot în aceasta zi, pomenirea celui dintre Sfinti Parintelui nostru Teodor, care a sihăstrit în Lavra Sfântului Sava, si apoi s-a facut arhiepiscop al Edesei

Sf. Teodor, Episcopul Edesei, s-a născut în oraşul sirian Edesa, fiind toată viaţa sa un vas luminat al minunilor lui Dumnezeu, Cel mărit întru sfinţii săi. 

La vârsta de 12 ani după ce şi-a pierdut părinţii şi şi-a dat toate bunurile săracilor, s-a dus la Ierusalim unde a fost tuns la Lavra Sfântul Sava cel Sfinţit. După 12 ani de severă ascultare monahicească, urmaţi de alţi 24 de ani de pustnicie şi abstinenţă, Domnul L-a chemat pe înduhovnicitul părinte să fie episcop ca să ajute la luminarea oamenilor. După moartea Episcopului Edesei nu s-a găsit urmaş mai vrednic decât Sf. Teodor, fiind ales cu îngăduinţa Patriarhilor Antiohiei şi Ierusalimului, a clerului şi poporului.

Nu i-a fost uşor sfântului să-şi părăsească viaţa în pustnicie dar s-a supus voii lui Dumnezeu, asumându-şi sarcina de a păstori enoriaşii Bisericii Edessa, în timpul împăratului bizantin Mihail şi a mamei sale Teodora (842-855). În timpul sfintei slujbe de sfinţire ca episcop, o minune a avut loc în biserică, şi anume: oamenii au văzut cum un porumbel alb ca zăpada a zburat din cupola bisericii şi s-a aşezat pe capul noului episcop. Sf. Teodor a făcut toate eforturile pentru a conduce turma sa foarte bine, fiind pentru toţi un model de credinţă, prin cuvinte, viaţă şi iubire. Prin exemplul vieţii sale sfinte, el şi-a călăuzit turma sa spre mântuire. Teodor a luptat mult cu ereticii apărând cu străşnicie biserica sa de tentaţii străine şi învăţături mincinoase. Părintele Teodosie Stilitul, văzător cu duhul, îl sprijinea şi îl ajuta pe Sf. Teodor în lupta spirituală pentru comunitate, nevoindu-se în pustnicie nu departe de oraş, lângă mănăstirea Marelui Mucenic Gheorghe. Cu binecuvântarea părintelui, Sf. Teodor a pornit într-o călătorie la Bagdad, în vizită la califul Mavi ca să-i ceară socoteală pentru măsurile nedrepte luate împotriva ortodocşilor. Ajungând la Mavi, sfântul l-a găsit pe acesta grav bolnav. Cerând ajutor la Dumnezeu, sfântul episcop aruncă puţin pământ de la Mormântul Domnului într-un vas cu apă şi i-l dădu ca să-l bea. De îndată ce l-a băut, califul s-a vindecat şi din recunoştinţă, a fost de partea sfântului în doleanţele pe care le-a avut, ascultându-i bucuros învăţăturile. În cele din urmă, împreună cu trei apropiaţi de-ai lui, a acceptat botezul în creştinism, luând numele de Ioan. Mărturisindu-şi toţi credinţa în Dumnezeul creştinilor în faţa musulmanilor, califul Ioan şi ceilalţi trei au fost omorâţi. Califul le-a apărut în acelaşi timp în vis Sfântului Teodor şi Sfântului Teodosie, spunându-le că i s-a dăruit să sufere moarte pentru Hristos şi Hristos l-a numărat cu ceilalţi Mucenici. El a promis că se vor întâlni în scurt timp în rai. Acest lucru a fost un semn pentru sfântul Domnului că se apropia sfârşitul său. În 848, aflându-se din nou în singurătate la Lavra Sf. Sava cel Sfinţit, Sf. Teodor s-a săvârşit în pace.

Sf. Teodor a lăsat creştinilor scrierile sale edificatoare¹. „Viaţa Sf. Teodor al Edessei” a fost foarte citită în sec. al XVI-lea şi al XVII-lea, fiind păstrată în mai multe manuscrise.

www.calendar-ortodox.ro

·Istorisire a Sfântului Teodor, episcopul Edesei, despre un stâlpnic minunat din acea cetate (luna ianuarie în 7 zile, „Proloagele”)

¹”Una sută capete”, „Cuvânt despre contemplaţie” în Filocalia vol.al IV-lea (cf. „Florilegiu filocalic” , editura Herald, Bucureşti 2003)

Pagina următoare

%d blogeri au apreciat: