octombrie 24, 2007

Posted in Neincluse într-o categorie la 11:28 am de adria74

Iniţial am vrut să scriu cîteva cuvinte, dar acum cred mai degrabă că ar fi de prisos. Să spun doar că mi se pare unul din lucrurile care trebuie privite cu suflet sensibil, dacă nu se îngrijeşte chiar el să creeze o astfel de stare.

 Mulţumiri : Adrianos , Psaltichia, NIK şi Mariana

octombrie 4, 2007

Rugăciuni către Prea Sfântul Duh-Părintele arhimandrit Sofronie Saharov

Posted in Rugăciuni şi tâlcuiri la rugăciuni tagged , , , , , , , , , la 5:01 am de adria74

 O, Duhul Sfinte, Împărate veşnic,
Dătătorule de viaţă nestricăcioasă;
În nesfârşita Ta milostivire ,
Pogoară-ţi privirea asupra beteşugurilor firii noastre.
Luminează-ne şi sfinţeşte-ne.
Lumina cunoştinţei Tale să strălucească în inimile noastre cele întunecate.
Şi în vasele de lut ale firii noastre, arată puterea Ta cea nebiruită.
Amin.

____________________________

O Holy Spirit, Eternal King
and Giver of life incorruptible;
Look down in Thine infinite mercy on the infirmities of our nature.
Illumine and hallow us.
Let the light of Thy knowledge shine forth in our darkened hearts.
And in the earthen vessels of our nature manifest Thine invincible strength.
Amen.

O, Duhule Sfânt, Atotputernic;
Prea Bunule Mângâietor şi Apărător al celor drepţi ;
Dătătorul Înţelepciunii şi Lumină veşnică;
Care prin Pogorârea Ta
Ai acoperit pământul de cunoştinţa lui Dumnezeu:
Vino şi Te sălăşluieşte întru noi,
Cei care Te chemăm necontenit
Vino, luminează-ne şi ne sfinţeşte
Vino, tămăduieşte-ne şi ne mângâie
Cu harul Tău.

______________________________

O Holy Spirit, All-powerful God;
Gracious Comforter and Almighty Defender;
Giver of Wisdom, and Light of Revelation;
Who by Thy descent didst bring
the uttermost parts of the world
to the only true knowledge of God:
Do Thou come down even upon us,
who grieve Thee always,
to enlighten and sanctify us,
to heal and comfort us
with Thine abiding comfort. 

Citește restul acestei intrări »

%d blogeri au apreciat: