septembrie 5, 2009

Capela militară „Sf.Dimitrie” – Rm.Vâlcea

Posted in Biserici din oraşul meu tagged , , , , , , , la 6:13 pm de adria74

DSC07655Părintele Ioan Mihalache este preot militar al garnizoanei Râmnicu Vâlcea de la 1 octombrie 1998. Dânsul s-a ocupat de amenajarea unei capele de rugăciune la regimentul de geniu din Vlădeşti, unde a slujit până la desfiinţarea unităţii. În 2001 începe demersurile pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie a bisericii „Sf.Dimitrie” în incinta şcolii de Aplicaţie pentru Geniu şi Căi Ferate „Panait Donici”, cu binecuvântarea P.S.Gherasim Cristea, ierarhul locului şi cu sprijinul comandantului şcolii, colonel Dumitru Ţârdea, actualmente general de brigadă în rezervă. Autorizaţia a fost obţinută în 17 aprilie 2002, iar pe 31 mai, acelaşi an, se pune piatra de temelie  şi se sfinţeşte locul, în cadrul unei slujbe arhiereşti la care au participat şi reprezentanţi ai autorităţii publice locale şi personal militar şi civil din unitate. Între anii 2003 şi 2005 se ridică biserica, în care începe să se slujească din 2006 , 27 octombrie, dată la care P.S.Gherasim Cristea participă la oficierea Sfintei Liturghii, oferind binecuvântarea pentru începerea slujirii.

Pictura a fost realizată în tehnica frescă de către pictorul Gheorghe Ţivrea în anul 2007.  Catapeteasma şi stranele au fost sculptate în lemn de stejar de către Emil Ene, sub îndrumarea sculptorului Nicolae Grigore.

DSC07581În 31 mai 2009 a avut loc sfinţirea lăcaşului, când s-au împlinit şi 150 de ani de la înfiinţarea armei geniu. În cadrul Sfintei Liturghii părintele Ioan Mihalache a fost hirotesit iconom-stavrofor, iar părintele co-slujitor Viorel Dobrin-iconom.

Toţi comandanţii unităţii militare s-au implicat şi au susţinut ridicarea bisericii, în mod deosebit domnul colonel dr.Mircea Vladu. Biserica s-a ridicat cu suportul financiar al sponsorului principal, domnul Petre Scrieciu (S.C. Electronics SRL Râmnicu Vâlcea), al Oltchim SA – prin domnul director general Constantin Roibu-, al cadrelor militare active şi în rezervă, al credincioşilor din oraş, al mânăstirilor vâlcene Frăsinei, Cozia, Cornetu, Turnu, Stănişoara şi al Episcopiei Râmnicului, prin P.S. Gherasim Cristea.

Biserica are hramul Sf.Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir , 26 octombrie.

DSC07669Lăcaşul este deschis tuturor celor care doresc să înalţe rugăciuni către Dumnezeu şi să primească sfătuire duhovnicească. Slujbele se desfăşoară după următorul program:

Miercuri

17:00 Taina Sfântului Maslu

Vineri

9:00 Taina Sfântului Maslu

Duminica

8:30 Sfânta Liturghie

martie 25, 2009

Biserica Buna-Vestire

Posted in Biserici din oraşul meu tagged , , , la 8:00 pm de adria74

dsc05791Este situată în centrul oraşului, lângă Parcul „Mircea cel Bătrân”, vis-a-vis de Hotelul Alutus, şi este considerată monument istoric. Ctitorii săi sunt jupânii Moldoveanu şi Grigorie din Sibiu. A fost ridicată în anul 1747, în timpul păstoririi episcopului Climent, iar unii istorici susţin  că a fost construită pe ruinele unei biserici ctitorite de Mircea cel Bătrân ( alte surse indică vremea domniei lui Mircea Ciobanul) şi distruse de turci în timpul conflictului austro-turc din 1716 – 1718.

A fost construită în stil brâncovenesc, al cărui exponent de seamă este ansamblul mânăstiresc de la Hurezi, inclus în patrimoniul UNESCO.

Este împodobită cu pictură bizantină, efectuată în tehnica fresco. Pictura originală datează din 1751-1753. În timpul ultimei restaurări a picturii, din 1998, a fost zugrăvit domnitorul Mircea cel Bătrân împreună cu fiul său, Mihai. Frontal, la intrare, găsim un medalion dsc05781de dimensiuni mari ce zugrăveşte Buna Vestire. În pridvor, în partea stângă avem reprezentat raiul, iar în partea dreaptă-iadul. Deasupra uşii de la intrare, încadrată de motive florale încrustate în piatră, găsim pisania, în chirilică, unde este însemnat şi anul construcţiei. Dacă ne ridicăm ochii înspre cupole vedem înfăţişaţi în medalioane pe Sf.Ioan Botezătorul (în stânga), Iisus Emanuel (central) şi Domnul Savaot (în dreapta). Intrând în biserică, îi găsim reprezentaţi în pronaos pe Nicolae Mavrocordat şi pe foştii episcopi ai Râmnicului, Grigorie şi Climent, pe peretele din partea stângă, şi pe ctitorii bisericii de la 1747, în partea dreaptă. Tot în pronaos găsim două vechi icoane de dimensiuni mari pe lemn şi o icoană a Maicii Domnului cu Pruncul ferecată în argint pe care le cinstesc credincioşii.

dsc05784În partea dreaptă a curţii se află „Crucea mişeilor”, cruce de piatră datând din 1718, pe care se află o inscripţie documentară de la 1580,  şi locul amenajat pentru aprinderea lumânărilor,  iar în partea stângă a fost ridicată, între 1992 şi 1994, o construcţie cu etaj destinată muzeului şi bibliotecii parohiale (proiectate a fi organizate în viitor), la parterul căreia găsim un magazin bisericesc.

Biserica deţine numeroase obiecte de cult care fac şi ele parte din patrimoniul cultural naţional.

Are trei preoţi slujitori: pr.Emanoil Neţu (paroh), pr.Nicolae Hodorogea şi pr.Paul Stănciulescu, care asigură programul zilnic al slujbelor şi îndrumarea duhovnicească a credincioşilor.

Programul actual al slujbelor este următorul:

Luni

7:30 Utrenia

9:30 Acatistul Sf.Arh.Mihail şi Gavriil

Marţi

7:30 Utrenia

Miercuri

7:30 Utrenia

9:00 Acatistul Sf.Cruci

17:00 Taina Sfântului Maslu

Joi

8:00 Acatistul Sf.Ierarh Nicolae

Vineri

7:30 Utrenia

8:30 Taina Sfântului Maslu

17:00 Vecernia

18:00 Acatistul Maicii Domnului

Sâmbătă

7:30 Utrenia

8:30 Sfânta Liturghie

17:00 Vecernia

Duminică

8:00 Utrenia

10:00 Sfânta Liturghie

dsc05758În zilele din cursul săptămânii când sunt sărbători bisericeşti, programul liturgic este identic cu cel din ziua de duminică.

În perioada noiembrie-martie, slujbele Vecerniei încep la ora 16:00 (orarul de iarnă).

Astăzi biserica şi-a sărbătorit unul dintre hramuri.

 Este parohia unde sunt arondată şi mi se pare una dintre cele mai frumoase biserici de pe  plaiurile vâlcene, binecuvântate cu multe creaţii arhitecturale eclesiastice de admirat .

 

 Adresa: scuarul Mircea cel Bătrân nr.3 Râmnicu Vâlcea

M-am folosit de prezentarea părintelui paroh Emanoil Neţu.

Nu ezitaţi să treceţi pragul bisericii ori de câte ori se întâmplă să îi fiţi prin preajmă sau planificaţi-vă o vizită aparte la obiectivele turistice vâlcene. Sa vă bucuraţi de vreme bună şi desfătări sufleteşti. Doamne ajută!

*

27 aprilie 2009: Parohia participă în programul „Hristos împărtăşit copiilor” , a organizat o bibliotecă de care se ocupă P.Paul ( vinerea, între orele 14 şi ora de începere a slujbei de seară) şi va organiza cateheze o dată la două săptămâni, începând cu vineri, 8 mai.

%d blogeri au apreciat: